• Home |
  • Kennis |
  • Overlast bij verhuur van woonruimte: psychose leidt tot ontruiming

Overlast bij verhuur van woonruimte: psychose leidt tot ontruiming

Overlast verhuur bij psychose

In dit derde deel van de blogreeks bespreken wij een uitspraak waarin een huurder overlast veroorzaakte als gevolg van een psychiatrische ziekte. Deze overlast liep zodanig uit de hand, dat de verhuurder ontruiming van de woning vorderde.

Omdat ontruiming verstrekkende gevolgen heeft voor een huurder wordt ontruiming echter niet snel toegewezen. Uit deze uitspraak blijkt een omstandigheid die ertoe kan leiden dat de rechter wél doet: de huurder bracht omwonenden in gevaar.

Wat was het geschil?

In deze zaak ging het over een huurder die als gevolg van een ernstige psychiatrische ziekte, schizofrenie, grote overlast veroorzaakte voor zijn buren. Zo heeft hij een voetballende buurjongen aangevallen en geslagen met een tafelpoot. Daarnaast is hij drie weken lang in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest na het omhakken van een ongeveer 1,80 meter hoge conifeer van zijn benedenbuurvrouw.

Na deze opname veroorzaakte de huurder opnieuw overlast. In een psychose heeft hij alcoholische drankjes uitgedeeld aan kleine kinderen in de buurt en veroorzaakte hij wederom overlast voor de benedenbuurvrouw. Hij maakte krassen in haar voordeur, sloeg een ruit kapot en heeft hij bijna alle struiken en bomen in haar voortuin gekapt en gesnoeid.

Ook bracht de huurder omwonenden fysiek in gevaar. Zo gooide hij op een dag zijn gehele huisraad vanuit zijn woning naar beneden. De tuin van de benedenbuurvrouw werd bezaaid met spullen. Zij zelf bleef ongedeerd, maar een andere benedenbuurvrouw en medewerkers van de politie zijn in een zeer gevaarlijke situatie gebracht.

Voor de verhuurder, die de bovenwoning vanaf 1999 aan de huurder verhuurde op basis van een zogenaamde herkansingsovereenkomst, is de maat vol: hij vordert ontruiming van het gehuurde.

Wat was de uitspraak?

De kantonrechter overweegt dat vaststaat dat de huurder geweld heeft gebruikt tegen omwonenden en dat dit een grote impact heeft (gehad) op de omwonenden.

De huurder heeft zich daardoor niet aan zijn verplichting gehouden om zich als goed huurder te gedragen. Dat de overlast niet aan de huurder te wijten is, omdat de overlast het gevolg is van een ziekte, doet daaraan niet af.

De vordering van de verhuurder wordt dan ook toegewezen. Wel moet de verhuurder binnen vier weken een vervangende woonruimte aan de huurder aanbieden en ter beschikking stellen. Dit omdat de kantonrechter van oordeel is dat de verhuurder de huurder onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen die het veroorzaken van de overlast met zich mee zouden kunnen brengen.

Tips voor de verhuurder?

Indien een overlastsituatie uit de hand loopt en de verhuurder de ontruiming van de woning wenst te bewerkstelligen, moet de verhuurder naar de rechter. De ontruiming is een ingrijpende maatregel die niet snel wordt toegewezen. De tekortkoming van de huurder moet de ontruiming rechtvaardigen, waarbij het woonbelang van de huurder zwaar weegt.

Gevaar omwonenden rechtvaardigt ontruiming

Deze uitspraak geeft een voorbeeld van een situatie die ertoe kan leiden dat een vordering tot ontruiming wordt toegewezen. De omstandigheid dat de huurder door zijn gedragingen omwonenden in gevaar bracht en daarmee het woongenot van omwonenden verminderde, deed in deze zaak het woonbelang van de huurder wijken en rechtvaardigde de ontruiming.

Spreek de huurder vroegtijdig aan op gedrag!

Uit deze uitspraak blijkt ook dat de verhuurder de huurder duidelijk moet aanspreken op ongewenst gedrag en ook de mogelijke gevolgen daarvan. Doet de verhuurder dat niet, dan riskeert hij dat de ontruiming niet wordt toegewezen. Dat gebeurt in deze zaak niet. Wel stelt de kantonrechter aan de toewijzing van de ontruiming een voorwaarde: de verhuurder moeten een passende woonruimte ter beschikking stellen voor de huurder.

Dit artikel is geschreven door Marieke Thijssen en Julia Hermsen.

Vragen?

Ben je verhuurder en heb je vragen over dit onderwerp? Zit je zelf in een dergelijke situatie en weet je niet welke stappen er nu ondernomen kunnen worden? Neem dan contact op met Marieke Thijssen. Voor overige vragen met betrekking tot het huurrecht kan je uiteraard ook bij ons terecht.

Op de hoogte blijven?

Wil je deze blogs standaard ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Vastgoedzaken om op de hoogte gehouden te worden.