PAS-uitspraak Hof van Justitie op 7 november 2018

PAS-uitspraak

Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) prejudiciële vragen (zie ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260) gesteld aan het Hof van Justitie over, kort samengevat, de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) met de Habitatrichtlijn. Inmiddels is bekend dat het Hof van Justitie op 7 november 2018 arrest zal wijzen (zaaknummers C-293/17 en C-294/17) en de prejudiciële vragen zal beantwoorden.

Stand van zaken

Naar aanleiding van de door de Afdeling gestelde prejudiciële vragen heeft op 3 mei 2018 een zitting plaatsgevonden. Lees hierover meer in mijn eerdere blog: ‘Zitting Hof van Justitie over het PAS.’ Advocaat-generaal Kokott (hierna: ‘de A-G’) heeft zich vervolgens in haar conclusie van 25 juli 2018 (ECLI:EU:C:2018:622) kritisch uitgelaten over het PAS. Naar het oordeel van de A-G lijkt “vast te staan dat het Nederlandse PAS weliswaar veelbelovende oplossingen bevat, maar dat er over het geheel genomen aanmerkelijke twijfel bestaat over het antwoord op de vraag of het PAS in zijn huidige vorm voldoet aan de eisen van (…) de Habitatrichtlijn.” Mijn collega Rachid Benhadi schreef hierover reeds in zijn blog: ‘Twijfel bij advocaat-generaal Kokott over houdbaarheid PAS.’

De uitspraak

De uitspraak van het Hof kan grote gevolgen hebben voor het PAS. Interessant is met name de vraag of het Hof de kritiek (zie het eerdere blog van collega Rachid Benhadi) van de A-G op het PAS deelt. Wij houden uiteraard het arrest in de gaten en zullen, zodra het arrest is gewezen, je daarover informeren. Heb je nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact met Rachid Benhadi op.