• Home |
  • Kennis |
  • Podcast: Monique Hennekens over privacy in de afvalbranche

Podcast: Monique Hennekens over privacy in de afvalbranche

Afbeelding voor Podcast: Monique Hennekens over privacy in de afvalbranche

Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei privacy vraagstukken. Niet alleen vraagstukken die werden opgeworpen door de Arnhemse afvalpaszaak, maar ook vraagstukken in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De NVRD heeft in samenwerking met Hekkelman advocaten en notarissen een factsheet privacy opgesteld. In deze factsheet is voor vier verschillende inzamelmiddelen / methoden (namelijk minicontainers, ondergrondse containers, milieustraten en grofvuil op afspraak), in kaart gebracht welke gegevens hiermee verzameld kunnen worden en met welk doel. Per registratie-item is vervolgens in kaart gebracht in hoeverre het desbetreffende registratie item al dan niet risicovol zou kunnen zijn gelet op de geldende privacywetgeving. Je kunt je eigen situatie toetsen aan de factsheet. In een podcast vertelt Monique Hennekens over het gebruik van de factsheet, maar komen ook andere privacy gerelateerde onderwerpen aan bod. Klik hier voor de podcast. De factsheet kun je via onderstaande knop downloaden.

Beluister de podcast via de onderstaande button.