Privacy en aanbestedingen, waar moet je op letten?

Afbeelding voor Privacy en aanbestedingen, waar moet je op letten?

Vorig jaar mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook als aanbestedende dienst moet je rekening houden met de vereisten uit de AVG.

Voor het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN 2019/169) schreven Monique Hennekens en Elise Zeelenberg een noot bij de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 30 juli 2019. In deze noot bieden zij een handreiking voor aanbestedende diensten.

Waar moet je op letten bij aanbestedingen in relatie tot de AVG? Welke persoonsgegevens mogen worden gevraagd? Wanneer mogen inschrijvers persoonsgegevens opnemen in hun inschrijving? En welke persoonsgegevens mogen door de aanbestedende dienst aan de inschrijvers worden verstrekt? Monique en Elise besteden aandacht aan al deze vragen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze noot of wil je meer weten over aanbestedingen in relatie tot de AVG? Neem dan contact op.