Profiteer van de zon met kruislingse verrekening!

kruislingse verrekening

In deze tijden van economische voorspoed en historisch weinig faillissementen is het moeilijk voor te stellen dat de volgende recessie zich vroeg of laat aan zal dienen. Maar juist nu de zon volop schijnt, is het verstandig om jouw dak te repareren. Een verrekeningsbepaling kan zo’n reparatie zijn. Als jouw onderneming bestaat uit meerdere vennootschappen kun je er bij een faillissement profijt van hebben als je nu met jouw relaties afspreekt dat vorderingen en schulden over en weer kunnen worden verrekend.

Verrekening in faillissement

Artikel 53 van de Faillissementswet bepaalt dat diegene die schuldenaar en schuldeiser van gefailleerde is, zijn schuld met zijn vordering op gefailleerde mag verrekenen indien beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht. Indien jouw onderneming echter bestaat uit meerdere vennootschappen die met gefailleerde zaken doen, dan kan de schuld van een groepsvennootschap niet worden verrekend met de vordering van de andere groepsvennootschap. In de praktijk betekent dit dat de ene vennootschap haar schuld zal moeten betalen, terwijl de andere vennootschap maar moet afwachten of er een uitkering uit het faillissement volgt.

Kruislingse verrekening

Door met jouw relatie af te spreken dat alle groepsvennootschappen schulden en vorderingen over en weer mogen verrekenen, kan deze onwenselijke situatie worden voorkomen. Hierbij is het wel van belang dat dat deze afspraak niet in het zicht van een faillissement wordt gemaakt. In dat geval zal een dergelijke afspraak al snel paulianeus zijn en door de curator kunnen worden vernietigd. De afspraak moet dus worden gemaakt nu er nog geen vuiltje aan de lucht is.

Mag kruislingse verrekening wel?

In een uitspraak van eerder dit jaar oordeelde het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch dat kruislingse verrekening niet was toegestaan omdat dit in strijd zou zijn met een fiscaal arrest van de Hoge Raad uit 1999. In dit arrest ging het er echter om dat de Belastingdienst geen wettelijke of contractuele basis had om tot verrekening over te gaan. Was deze basis er wel geweest, dan had de Belastingdienst wel mogen verrekenen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het oordeel van het hof onjuist is. Als partijen tijdig afspreken dat schulden en vorderingen tussen verschillende vennootschappen mogen worden verrekend èn wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 53 van de Faillissementswet, dan is verrekening mogelijk.

Verrekeningsafpraak vaststleggen

Je kunt de verrekeningsafspraak vastleggen in jouw algemene voorwaarden of in de (raam)overeenkomst die je met jouw relatie sluit. Denk hierbij niet alleen aan jouw klanten en leveranciers, maar maak de afspraak ook tussen groepsvennootschappen onderling. Het is immers mogelijk dat slechts een deel van de groep failleert, terwijl een ander deel wel toekomstperspectief heeft. Die toekomst kan een stuk minder zonnig zijn als een aanzienlijke vordering niet kan worden verrekend met een openstaande schuld. Maak deze afspraak wel tijdig, zodat als de regen weer met bakken uit de hemel komt, jouw dak op volle sterkte is.

Mocht je vragen hebben over deze blog neem dan gerust contact met mij op.