• Home |
  • Kennis |
  • Provincies zijn niet bang voor uitverkoop platteland

Provincies zijn niet bang voor uitverkoop platteland

extern salderen

De beleidsregels zoals opgesteld door de provincies zijn op onderdelen strenger dan de jurisprudentie van de Raad van State over extern salderen. ‘Daar kun je vanuit de optiek van de boer al wat van vinden’, stelt Paul Bodden in gesprek met de Nieuwe Oogst.

In het artikel ‘Provincies zijn niet bang voor uitverkoop platteland’ wordt ingegaan op het verhandelbaar maken van agrarische stikstofrechten: extern salderen. Volgens Paul is er het nodige te zeggen over de juridische kant van extern salderen. Hij begrijpt de zorgen die er bij boeren leven. Bijvoorbeeld dat hun stikstofruimte niet voor natuur, maar voor woningbouw wordt gebruikt.

Het beleid gaat uit van een gebiedsgerichte benadering. Dat kan inhouden dat in een deelgebied landbouw verdwijnt en woningbouw moet komen. Maar het kan ook zijn dat er meer ruimte voor landbouw komt. Een goede keuze, vindt Paul. ‘Daar is breed draagvlak voor, zelfs bij MOB’.

Wil je het gehele artikel lezen? Klik dan op de onderstaande button.