• Home |
  • Kennis |
  • Datum overtreding bepalend voor het antwoord op de vraag aan wie de boete kan worden opgelegd. Niet de datum van de boetebeschikking.

Datum overtreding bepalend voor het antwoord op de vraag aan wie de boete kan worden opgelegd. Niet de datum van de boetebeschikking.

Afbeelding voor Datum overtreding bepalend voor het antwoord op de vraag aan wie de boete kan worden opgelegd. Niet de datum van de boetebeschikking.

De Afdeling stelt voorop dat gelet op haar uitspraak van 7 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM0220, onder 2.4, de datum van de overtreding bepalend is voor het antwoord op de vraag aan wie de boete kan worden opgelegd en niet de datum van de boetebeschikking. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, blijkt uit een bij het boeterapport gevoegd uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat bedrijf op 28 juni 2018 is overgedragen aan appellante sub 2. Bedrijf stond dus ten tijde van de overtredingen in de periode van 1 januari 2018 tot 28 juni 2018 als eenmanszaak in het handelsregister ingeschreven. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat appellante sub 1 als eigenaresse van bedrijf, ondanks de latere inbreng in appellante sub 2, aansprakelijk is voor de verplichtingen en schulden van bedrijf] in de genoemde periode, waaronder de aan haar opgelegde boete wegens overtreding van de Wav. De rechtbank heeft verder terecht geoordeeld dat het door bedrijf aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 2017 niet op deze situatie van toepassing is, omdat het daarin gaat om rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde entiteiten. Een eenmanszaak is niet een met een rechtspersoon gelijkgestelde entiteit, zodat de verwijzing naar het arrest bedrijf niet kan baten.