ROZ-clausule gebruik persoonsgegevens

ROZ-clausule

Standaardclausules in de huurovereenkomst: In iedere aflevering van HIP wordt een clausule belicht die geregeld voorkomt in huurovereenkomsten. Het gaat daarbij zowel om woonruimte als bedrijft ruimte. De inhoud van de ROZ-clausule en, voor zover voorhanden, de relevante jurisprudente worden toegelicht. Daarnaast komen praktische tips en valkuilen voor zowel huurder als verhuurder aan bod.

Bij de wijziging van het ROZ-model voor woonruimte in 2017 is de clausule over het gebruik van persoonsgegevens in de AB aangepast. De clausule staat sindsdien in art. 26 AB. Ik bespreek hierna waarom de clausule is aangepast. Vervolgens bespreek ik waarvoor de clausule dient en waarvoor niet. Ik sta in dat kader ook stil bij de vraag in hoeverre de clausule bij verhuur van bedrijfsruimte kan worden toegepast.

Waarom is de clausule aangepast?

Wie persoonsgegevens van een ander gebruikt, moet (in ieder geval) voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en die van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Dat geldt ook voor de verhuurder van woonruimte die persoonsgegevens van de huurder vastlegt.

De AVG en de UAVG gelden sinds 2018. Daarvoor gold de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De clausule over het gebruik van persoonsgegevens in de AB bij het ROZ-model voor woonruimte uit 2003 was geënt op de Wbp.

Bij de wijziging van de ROZ-clausule voor woonruimte in 2017 is op de komst van de AVG geanticipeerd.

Download het volledige artikel over standaardclausules in de huurovereenkomst en het gebruik van persoonsgegevens.