Het rapport Remkes, hoe nu verder?

Het rapport Remkes

Het rapport ‘Wat wel kan, Uit de impasse en een aanzet voor perspectief’ van Johan Remkes, dat intussen grotendeels is omarmd door de regering, vertoont inhoudelijk enkele interessante paralellen
met de op 1 juli 2014 vervallen Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: ‘Reconstructiewet’
en ‘Rcw’) en de daarop gebaseerde reconstructieplannen. Deze wet was van toepassing in de zogenoemde concentratiegebieden, de zandgronden met grote concentraties (intensieve) veehouderij in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Kan bij de aanpak van de stikstofcrisis lering worden getrokken uit de ervaringen met de reconstructie van de zandgronden? Lees hier meer over in het volledige artikel.