• Home |
  • Kennis |
  • Vuilniszakjurisprudentie. Voldoende twijfel gezaaid om bewijsvermoeden te ontkrachten.

Vuilniszakjurisprudentie. Voldoende twijfel gezaaid om bewijsvermoeden te ontkrachten.

Vuilniszakjurisprudentie

Door het adreslabel is de doos tot appellante te herleiden. Dit betekent dat het college appellante als overtreder mag aanmerken, tenzij dat wat appellante aanvoert reden geeft daaraan te twijfelen. In dit verband is het volgende van belang. Het college heeft de verklaring van appellante dat zij de aangetroffen doos aan haar tante heeft gegeven om te worden gebruikt als verhuisdoos, niet betwist. Hiermee is een logische verklaring gegeven voor het feit dat de doos is aangetroffen in de straat in Rijswijk waar de tante van appellante woont, op 3.2 kilometer afstand van de woning van appellante in Den Haag.

Gelet op de door appellante gegeven verklaringen, acht de Afdeling het aannemelijk dat de aangetroffen doos door iemand anders dan appellante als verhuisdoos is gebruikt voordat deze naast de inzamelvoorziening is geplaatst. Met haar verklaringen heeft appellante voldoende twijfel gezaaid om het bewijsvermoeden te ontkrachten dat zij degene is geweest die de doos onjuist ter inzameling heeft aangeboden.