• Home |
  • Kennis |
  • Regeling fosfaatreductieplan 2017: voortslepende rechtszaken

Regeling fosfaatreductieplan 2017: voortslepende rechtszaken

Afbeelding voor Regeling fosfaatreductieplan 2017: voortslepende rechtszaken

Op 1 januari 2018 is – via een wijziging van de Mest-stoffenwet – het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Met dat stelsel van fosfaatrechten wordt beoogd de fosfaatproductie door melkvee zodanig te reguleren dat die weer beneden het toegestane fosfaatplafond komt. Dat is weer noodzakelijk om derogatie van de Nitraatrichtlijn (die het mogelijk maakt meer stikstof uit dierlijke mest op de bodem te kunnen brengen dan de richtlijn toestaat) te kunnen behouden. Na het vervallen van het stelsel van melkquotering nam de fosfaatproductie namelijk toe door groei van de melkveestapel. Daardoor kwam de derogatie op het spel te staan.

Het stelsel van fosfaatrechten had hiervoor in 2017 een oplossing moeten bieden. Vanwege staatssteunperikelen kon de wettelijke regeling niet worden ingevoerd. Een pakket van maatregelen, waaronder de Regeling fosfaatreductieplan 2017, moest uitkomst bieden. De afkondiging van die regeling had een reeks van gerechtelijke procedures tot gevolg. In dit artikel bespreek ik de laatste stand van zaken.

Verder lezen? Download het volledige artikel hieronder.