• Home |
  • Kennis |
  • Scheiden en de ondernemer: help! Mijn compagnon gaat scheiden

Scheiden en de ondernemer: help! Mijn compagnon gaat scheiden

Scheiden

Veel ondernemers werken samen als aandeelhouder van een B.V. of vennoten in een VOF of maatschap. Die samenwerking kan onder druk komen te staan als een van hen gaat scheiden. Hetgeen mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de onderneming en de relatie tussen de compagnons.

Waar loop je tegenaan? En wat kun je als niet scheidende compagnon doen of moet je juist laten? In deze blog ga ik hier nader op in en deel ik mijn ervaringen.

Impact op de taakverdeling en samenwerking

De scheidende compagnon is er met zijn hoofd niet bij, vaak afwezig om allerlei zaken te regelen en/of omdat hij thuis wil zijn om voor de kinderen te zorgen. Daardoor voert hij zijn taken niet of niet goed uit en komt er van alles op jouw bordje terecht. Hier heb je eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar wat doe je dan?

Mijn advies is om niet te wachten tot de irritaties te hoog oplopen, maar meteen bij de scheidingsmelding een gesprek met elkaar te hebben. Dit kan gaan over wat de impact van deze scheiding is op de samenwerking/taakverdeling. Wat verwacht je van elkaar? Wat is haalbaar om af te spreken? En voor hoe lang?

Evalueer regelmatig hoe het gaat en stel zo nodig afspraken bij. Het lijkt eenvoudig maar de praktijk leert dat dit soort gesprekken vaak niet, of te laat worden gevoerd. Als je niet wilt dat de zakelijke samenwerking ook in een scheiding eindigt, is tijdige en goede communicatie essentieel. Schakel zo nodig een derde in om die gesprekken te begeleiden en leg afspraken schriftelijk vast. Een derde die je bijvoorbeeld in zou kunnen schakelen, is een mediator.

Financiële consequenties

Je wordt onbedoeld meegezogen in de scheidingsperikelen. Bijvoorbeeld als de scheidende compagnon alimentatie moet betalen en/of de waarde van zijn aandelen moet delen met zijn ex-partner.

Voorbeeldsituaties

Een aantal situaties doen zich hierin vaak voor:

  • Er komt een verzoek om vervroegd jaarstukken te laten opmaken of zelfs tussentijdse jaarstukken.
  • Er moet een waarderingsrapport van de onderneming komen.
  • De scheidende compagnon komt geld te kort en wil meer opnemen dan afgesproken.
  • Hij wil geld uit het bedrijf lenen om zijn ex te kunnen uitkopen.
  • De hoogte van het salaris of het dividendbeleid wordt ter discussie gesteld vanwege alimentatieverplichtingen.

Hoe ga je daarmee om?

Werk mee aan het vervroegd laten opstellen van jaarstukken en waarderingsrapporten. Je hebt immers vaak geen keus. Maak wel duidelijke afspraken over wie die extra kosten gaat betalen. Als het gaat om extra opnames, verhoging van salaris of geldleningen vanuit het bedrijf, zou ik tijdig de boekhouder of accountant erbij betrekken en advies vragen. Stel ook duidelijk je eigen grenzen.

Wat vind je wel en wat vind je niet acceptabel?

Het belang van de continuïteit is in de regel doorslaggevend.

De rol van de ex van de scheidende compagnon

De partner van de scheidende compagnon kan jou benaderen om informatie te geven over het bedrijf of zich te beklagen over jouw compagnon. Vooral als je die partner goed kent kan de morele druk groot zijn.

Wat mag of moet je doen?

Mijn advies is om afstand te houden en aan te geven dat je je niet wilt mengen in de scheiding, omdat dit een privé kwestie is. Verstrek geen informatie aan die ex, want daartoe ben je ook niet verplicht. Zorg dat je hierover ook duidelijk en transparant bent naar jouw scheidende compagnon.

Je bent compagnons én met elkaar getrouwd

Als je niet alleen zakelijk samenwerkt én ook nog met elkaar getrouwd bent, dan is een scheiding extra gecompliceerd. Het einde van het huwelijk hoeft niet het einde van de zakelijke samenwerking te zijn, maar is dat vaak wel. Feitelijk is dan sprake van een dubbele scheiding.

De impact kan groot zijn en de emoties heel heftig. Het is niet niks om afscheid te nemen van jouw huwelijkspartner, en ook nog van het bedrijf waarin je je hele ziel en zaligheid hebt gelegd.

Probeer dan toch het belang van de onderneming voor ogen te houden en daarnaar te handelen. Dat is niet gemakkelijk. De emoties die met een scheiding gepaard gaan kun je niet altijd parkeren in jouw rol als compagnon.

Deskundige begeleiding van belang

Kort geleden heb ik in een dergelijk geval gemerkt hoe belangrijk het is om tijdig deskundige begeleiding in te schakelen. De advocaten en financieel adviseurs van beide aandeelhouders/echtgenoten hebben constructief samengewerkt. Hierdoor is het mogelijk om, met respect voor de emoties en de zakelijke belangen, een regeling te treffen, waarmee de toekomst van het bedrijf geborgd is.

Moraal van het verhaal

Onderschat niet de impact van de scheiding van jouw compagnon op het bedrijf en denk niet dat het je niet aangaat. Dat is namelijk wel het geval.

Een zakelijke samenwerking is ook een relatie die onder druk kan komen staan door de scheiding. Dat kun je voorkomen door op tijd het gesprek met elkaar aan te gaan en duidelijke afspraken te maken.

Vragen?

Heb je vragen of behoefte aan advies? Neem dan contact op met Helmy Schellens.