• Home |
  • Kennis |
  • Scheiden en de ondernemer: mediation als bedrijfsstrategie?

Scheiden en de ondernemer: mediation als bedrijfsstrategie?

Scheiden

Mediation heeft vaak een soft imago en dat spreekt ondernemers niet altijd aan. Mijn ervaring is echter dat mediation erg geschikt is in echtscheidingen waarbij een van de partijen ondernemer is. Hierna licht ik toe waarom.

Waarom mediation? Drie redenen

Mediation kent vele voordelen boven een procedure waarbij de ex-partners ieder een eigen advocaat hebben en de rechter beslist op de geschilpunten. Hierna bespreek ik de drie belangrijkste voordelen:

1) Mediation is sneller

Een mediationtraject leidt doorgaans sneller tot een oplossing dan een procedure bij de rechtbank. Er is dus eerder duidelijkheid over de gevolgen van de echtscheiding. Dat is prettig en het zorgt dat de aandacht van de ondernemer bij het bedrijf kan zijn, in plaats van bij de echtscheiding.

Daarnaast is het ook belangrijk voor de slagkracht van de onderneming. Tijdens een echtscheidingstraject zijn banken vaak huiverig en terughoudend met het verstrekken van kredieten. De bank wil eerst weten hoe de financiële situatie van de ondernemer na de scheiding wordt. Dit staat het ondernemen en doen van investeringen in de weg.

2) Bij mediation behoud je de regie

Je maakt samen met jouw ex-partner afspraken. Daarbij is maatwerk mogelijk: een regeling die precies past bij jullie situatie. Er kunnen zo creatievere regelingen worden getroffen, dan door een rechter zou kunnen worden opgelegd. Een rechter kan bijvoorbeeld niet beslissen tot afkoop van alimentatie, terwijl dit in een mediationtraject wel overeengekomen kan worden.

Hierbij is wel belangrijk om te kiezen voor een kundige advocaat-mediator die gespecialiseerd is in het begeleiden van scheidende ondernemers. In overleg met de mediator kan het proces van de mediation ingericht worden. Zo kunnen de ex-partners bijvoorbeeld samen kiezen voor één waarderingsdeskundige en kan ook de eigen financieel adviseur een rol hebben.

3) Mediation beperkt de risico’s

Een procedure bij een rechtbank kent altijd risico’s. Een rechter hakt knopen door en je hebt de uitkomst van een procedure niet zelf in de hand.

Daarnaast leert de ervaring dat niet alle rechters even goed thuis zijn in het ondernemingsrecht. Dat kan leiden tot het inschakelen van dure deskundigen (hou rekening met € 30.000,–!) of een onwenselijke uitkomst van de procedure waarvan je nog jarenlang de gevolgen ondervindt.

In de praktijk

In de praktijk merk ik dat een procedure waarbij een deskundige wordt ingeschakeld voor de waardering van de onderneming en/of het daaruit te onttrekken inkomen van de ondernemer, erg lang duurt (tot wel 1 a 1,5 jaar). Dat is op zich al onprettig. Extra nadeel is dat op het moment dat de rechter uitspraak doet, de cijfers waarop bijvoorbeeld de kinder- en partneralimentatie gebaseerd zijn al weer achterhaald kunnen zijn. De door de rechter opgelegde bedragen passen dan niet bij de werkelijke financiële situatie.

De overlegscheiding als alternatief

Mediation is vrijwillig en beide ex-partners moeten bereid zijn om in overleg met elkaar en onder leiding van een neutrale mediator te zoeken naar een oplossing. Soms is mediation daardoor minder geschikt, bijvoorbeeld als een van partijen behoefte heeft aan een eigen advocaat om ruggespraak mee te houden en hem/haar te adviseren. Dan is de zogenoemde overlegscheiding een uitkomst. Daarbij hebben beide ex-partners een eigen advocaat, maar wordt er overlegd en niet geprocedeerd.

Meer informatie lees je in het blog van mijn collega Helmy Schellens of bij de veelgestelde vragen op onze website.

Conclusie

Voorkom dat je wordt opgeslokt door procedures en de energie die nodig is om een bedrijf te runnen weglekt in de echtscheidingsstrijd. Mediation past ook (en misschien zelfs juíst) bij de echtscheiding van een ondernemer en is dus bij uitstek een weloverwogen bedrijfsstrategie.

Maatwerk is mogelijk en de continuïteit van de onderneming krijgt de benodigde aandacht. Daarbij zijn beide ex-partners immers gebaat.

Vragen?

Wil je meer weten over mediation of informatie over hoe een mediationtraject verloopt? Neem gerust contact op.