• Home |
  • Kennis |
  • Scheiden en de ondernemer: wat zijn jouw huwelijkse voorwaarden waard?

Scheiden en de ondernemer: wat zijn jouw huwelijkse voorwaarden waard?

Scheiden

De waarde van huwelijkse voorwaarden blijkt in de praktijk vaak beperkt.

Dat komt bijvoorbeeld doordat de tekst van de huwelijkse voorwaarden onduidelijk is, de huwelijkse voorwaarden gedateerd zijn, of omdat echtgenoten zich tijdens het huwelijk niet gedragen naar wat zij in de huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken.

Maar wat is eigenlijk het doel van huwelijkse voorwaarden? Welke problemen doen zich voornamelijk voor? Hoe kun je deze problemen voorkomen? Dat licht ik in deze blog verder toe, zodat jij wél waarde uit jouw huwelijkse voorwaarden kan halen!

Doel van huwelijkse voorwaarden

Echtgenoten maken huwelijkse voorwaarden met als doel om het eigen vermogen of een deel van het inkomen niet te hoeven delen met de andere echtgenoot. Of om het vermogen te beschermen voor verhaal door derden. Een combinatie daarvan is ook mogelijk.

Problemen bij huwelijkse voorwaarden

Het doel van de huwelijkse voorwaarden wordt echter niet altijd bereikt. Dat komt vooral door drie oorzaken.

1. De tekst van de huwelijkse voorwaarden is onduidelijk of tegenstrijdig

In de huwelijkse voorwaarden is bijvoorbeeld niet duidelijk omschreven welk soort inkomen moet worden verrekend bij de periodieke verrekening. Valt de winst van de eenmanszaak onder het inkomstenbegrip? Bij een echtscheiding zorgt dit voor discussie. Wat hebben de echtgenoten bedoeld en wat hebben zij willen verrekenen? De meningen verschillen dan vaak.

2. De huwelijkse voorwaarden zijn gedateerd

Na het opstellen van de huwelijkse voorwaarden kan de rechtsvorm van de onderneming gewijzigd zijn. De eenmanszaak is bijvoorbeeld ingebracht in een B.V., of er is een gezamenlijke woning aangekocht. De huwelijkse voorwaarden worden echter niet gewijzigd en passen daardoor niet meer bij de nieuwe situatie.

3. De echtgenoten gedragen zich niet naar de afspraken in de huwelijkse voorwaarden

In de praktijk liggen de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk in de kluis. De echtgenoten zijn zich in het dagelijks leven onvoldoende bewust van de inhoud en hoe zij daaraan uitvoering zouden moeten geven.

Zo staat er vaak een jaarlijkse verrekening van inkomen in de huwelijkse voorwaarden, maar wordt in de praktijk aan het einde van een jaar níet verrekend. Bij een echtscheiding zorgt dit voor problemen. Herleid moet worden wat met te verrekenen vermogen is gefinancierd. Is de onderneming tijdens huwelijk bijvoorbeeld gefinancierd met gespaard inkomen of zijn er schulden afgelost met gespaard inkomen? Dat is vaak een puzzel en niet altijd te achterhalen.

Gevolg is dat de huwelijkse voorwaarden niet de bescherming bieden die is beoogd. Of dat er tussen de (ex-)echtgenoten uiteindelijk meer vermogen moet worden verrekend dan verwacht/bedoeld.

Tips om problemen te voorkomen

1. Schakel een deskundig notaris in voor het opstellen van de huwelijkse voorwaarden

Maatwerk is nodig. Neem in de huwelijkse voorwaarden een considerans op die duidelijk maakt wat met deze huwelijkse voorwaarden wordt beoogd. Ook de staat van aanbrengsten is erg belangrijk als je aan het begin van het huwelijk al een onderneming hebt.

2. Laat regelmatig checken of de huwelijkse voorwaarden nog passend zijn

Update de huwelijkse voorwaarden als jouw zakelijke of persoonlijke situatie wijzigt of gewijzigd is.

3. Gedraag je naar de huwelijkse voorwaarden

Als in de huwelijkse voorwaarden opgenomen is dat jaarlijks overgespaard inkomen moet worden verrekend, doe dat dan ook. Laat, in overleg met jouw financieel adviseur, een verrekenovereenkomst opstellen door een gespecialiseerde advocaat of notaris.

4. Houd een goede administratie bij

Leg ontvangen erfenissen en/of schenkingen en bestedingen daarvan schriftelijk vast.

Conclusie

Wees je bewust van het belang van duidelijke en op jouw situatie toegesneden huwelijkse voorwaarden én voer deze vervolgens ook uit. Pas dan zijn huwelijkse voorwaarden waardevol!

Vragen?

Wil je weten wat wij kunnen betekenen in jouw specifieke situatie? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op.