Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2024

schenkingsvrijstellingen

Aan het einde van ieder jaar worden altijd de nieuwe vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen bekend gemaakt.  Ben je van plan om een bedrag te schenken? Bijvoorbeeld, omdat je de (klein)kinderen wilt helpen met het kopen van een woning of graag wilt schenken ‘met de warme hand’. Ieder jaar kan je een bedrag belastingvrij schenken aan kinderen, kleinkinderen of aan anderen. In deze blog bespreek ik de vrijstellingen van 2024.

Hoeveel kan ik belasting vrij schenken?

Het jaarlijkse bedrag dat iemand belastingvrij mag schenken is afhankelijk van de ontvanger. In 2024 mogen ouders een bedrag ter grootte van € 6.633 schenken aan hun kind. Onder ‘kind’ wordt ook een pleegkind of stiefkind verstaan. Voor schenkingen aan kleinkinderen en anderen bedraagt de vrijstelling € 2.658. Let op, partners worden gezien als één schenker en één ontvanger. Het is dus niet mogelijk om als ouders allebei een belastingvrije schenking aan je kind te doen. Dit geldt ook als de ouders zijn gescheiden. Doe je dat wel, dan moet er schenkbelasting worden betaald over het bedrag boven de vrijstelling € 6.633.

Eenmalig verhoogde vrijstelling: welke keuze maak jij?

Een ouder mag eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken aan een kind. Deze vrijstelling geldt echter alleen als de ontvanger of de partner daarvan tussen de 18 en 40 jaar is. Er zijn twee mogelijke vrijstellingen waar de ouder uit kan kiezen.

Vrij besteden

De vrijstelling voor een bestedingsvrije schenking bedraagt € 31.813. Houd er wel rekening mee dat de verhoogde vrijstelling in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling komt. Een ouder kan een kind niet óók nog € 6.633 belastingvrij schenken.

Dure studie

Als een kind een dure studie gaat doen, mag de ouder een bedrag van € 66.268 belastingvrij schenken. Onder een ‘dure studie’ wordt verstaan dat de kosten voor de studie of opleiding minstens € 20.000 per jaar bedragen. Let wel op dat hier bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. Een van de voorwaarden is dat je bij een notaris de  schenking moet laten vastleggen in een akte.

Schenken op papier

Zit het eigen vermogen ‘vast’, bijvoorbeeld in de woning, dan kan ‘schenken op papier’ een optie zijn. Dit is een constructie waarbij ‘op papier’ een bedrag wordt geschonken. De ontvanger leent het bedrag meteen weer terug. De ‘schenking op papier’ moet in een notariële akte worden vastgelegd en er moet jaarlijks daadwerkelijk een rente van 6% worden betaald.

Grip op de schenking

Om ervoor te zorgen dat er verstandig met de schenking wordt omgegaan, kan er in een schenkingsakte worden bepaald dat de schenking wordt beheerd door iemand anders totdat de (klein)kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Dit is een bewindbepaling.

Om te voorkomen dat je (klein)kind de schenking na een scheiding moet delen met zijn/haar ex-partner kan je in een schenkingsakte een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ opnemen. Deze clausule zorgt ervoor dat de schenking privévermogen blijft van de ontvanger.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2024

Is het bedrag van de schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met schenkbelasting. Schenk je bijvoorbeeld € 20.000 aan je kind (zonder gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling), dan kan van dat bedrag de vrijstelling van € 6.633 worden afgetrokken. Over het restantbedrag € 13.367 is schenkbelasting verschuldigd. Het restantbedrag valt in de eerste tariefschijf (€ 0 – € 152.368) en kinderen vallen onder tariefgroep I. Over € 13.367 is 10% schenkbelasting verschuldigd.

Als iemand komt te overlijden en je krijgt een erfenis, dan zal je ook erfbelasting moeten betalen. Meer daarover kan je lezen in een blog van collega Quir Laumans. Hieronder volgt een overzicht met de tarieven- en vrijstellingen voor de erfbelasting:

Een door de Belastingdienst erkend goed doel (ANBI) hoeft over een ontvangen erfenis geen erfbelasting te betalen.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Lisan Viveen