• Home |
  • Kennis |
  • Stalbranden: wees voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving

Stalbranden: wees voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving

Stalbranden

Stalbranden vinden helaas regelmatig plaats in Nederland. Zo heeft afgelopen week (25 april 2022) in Brabantse Heusden een stalbrand plaatsgevonden waarbij 43.000 kippen zijn omgekomen. Eerder dit jaar woedde ook een stalbrand in het Limburgse Koningslust, waarbij veertien paarden omkwamen.

Er is nieuwe wet- en regelgeving op komst om stalbranden en alle ingrijpende gevolgen ervan te voorkomen. Maar wanneer treedt die nieuwe wet- en regelgeving in werking? Wat houden de nieuwe regels in? En wat zijn de consequenties voor jou als agrariër? In deze blog lees je het antwoord op deze vragen. Hierdoor ben jij juridisch voorbereid op nieuwe wet- en regelgeving over stalbranden.

Wat is de oorzaak van stalbranden?

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is gebleken dat bij bijna de helft van alle stalbranden niet bekend is waardoor de brand is veroorzaakt. Bij de branden waarvan de oorzaak wel bekend is, zijn werkzaamheden in of bij de stal de vaakst genoemde oorzaak. Branden die zijn veroorzaakt door elektra (kortsluiting of defecte apparaten), leiden doorgaans tot de meeste dierlijke slachtoffers.

Wat beteken de nieuwe maatregelen voor jou?

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het najaar van 2021 in een kamerbrief aangegeven dat de komende jaren stappen zullen worden gezet om het aantal stalbranden fors terug te dringen. Dit, nadat eerder in 2021 een rapport van de OVV was verschenen, met de conclusie dat de aanpak van stalbranden in het verleden nog niet tot de gewenste afname heeft geleid. Aangezien bij grote veehouderijen de meeste dierlijke slachtoffers vallen door een stalbrand, gaan voor deze veehouderijen de meeste maatregelen gelden.

Wat houden de nieuwe maatregelen in?

Kern van de nieuwe wet- en regelgeving is dat er hogere brandveiligheidseisen worden gesteld aan (grote) veehouderijen. De nieuwe regels komen op het volgende neer:

  • er wordt een norm gesteld voor het aantal dieren dat in een brandcompartiment mag staan. Daarbij wordt ook de mogelijkheid bekeken om een maximumgrens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen stallen;
  • elektrakeuringen van inpandige elektra en zonnestroominstallaties volgens de beste beschikbare norm worden verplicht. Een uitgebreide elektrakeuring wordt voor grote veehouderijen eens per drie jaar verplicht, voor overige veehouderijen eens per vijf jaar;
  • er wordt een jaarlijkse visuele keuring voor alle veehouderijen verricht, waarbij onder andere wordt gekeken naar het onderhoud van de elektra;
  • voor bestaande stallen van grote veehouderijen wordt compartimentering van de technische ruimtes van veestallen met ten minste 60-minuten brandwerend materiaal en mogelijk een preventief brandetectiesysteem verplicht gesteld. Dit, om te voorkomen dat een brand zich verspreid en om de schade te beperken. Momenteel worden de financiële gevolgen van deze maatregel onderzocht;
  • een (brand)veiligheidsmanagementcursus wordt verplicht voor grote veehouderijen. In 2024 dient op iedere grote veehouderijen iemand werkzaam te zijn die deze cursus heeft gevolgd. Omgang met brandrisico’s, orde en netheid van het pand en onderhoud van technische apparatuur staan in deze cursus centraal;
  • ten slotte wordt onderzocht welke (wettelijke) eisen innovaties en ontwikkelingen de brandveiligheid kunnen verslechteren. Dit moet gericht tegen worden gegaan. Zo is op 1 januari 2022 de luchtwasser voor alle diercategorieën uitgesloten van fiscaal voordeel binnen de regelingen MIA/Vamil. Dit, omdat gebleken is dat de luchtwasser een grote rol speelt bij de verspreiding van een brand.

Wanneer volgt de nieuwe wet- en regelgeving?

Op dit moment is bovengenoemde aanpak nog niet omgezet in wet- en regelgeving. Dat betekent dat de maatregelen op dit moment nog niet gelden.

Maar wanneer dan wel? De minister heeft aangegeven dat de planning is dat de wetgeving in 2023 is gerealiseerd. Voor wat betreft de verplichte controle betekent dit dat alle grote veehouderijen dan in 2026 zouden zijn gecontroleerd (drie jaar) en alle overige veehouderijen in 2028 (vijf jaar). Het is echter afwachten of de nieuwe wet- en regelgeving daadwerkelijk in 2023 gereed is.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven over de aanstaande wet- en regelgeving over het voorkomen van stalbranden? Meld je dan aan voor onze blog updates. Als zich relevante ontwikkelingen voordoen over dit onderwerp, bespreken wij dit in een nieuwe blog.

Heb je vragen over stalbranden? Neem dan contact op met José Jochemsen-Vernooij of Stan Wannet.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Stan Wannet