• Home |
  • Kennis |
  • Stap voor stap een faillissement door corona voorkomen

Stap voor stap een faillissement door corona voorkomen

Faillisement corona

Overleven en een faillissement voorkomen. Dat is de grootste uitdaging voor veel ondernemers in deze crisistijd. Door onzekerheid over de duur en exacte gevolgen van de coronacrisis kan het lastig zijn om de juiste beslissingen te nemen.

Er zijn wel enkele stappen die je op weg kunnen helpen om juiste beslissingen te nemen. In dit blog bespreek ik de mogelijke stappen voordat een faillissement echt onvermijdelijk wordt:

  1. Gebruik de noodmaatregelen
  2. Overleg met schuldeisers
  3. Onderzoek alternatieve financiering en inkomsten
  4. Stop tijdelijk met betalen
  5. Vraag surseance van betaling aan
  6. Het onvermijdelijke faillissement

Stap 1: Gebruik de noodmaatregelen

De eerste stap, en de meest voor de hand liggende, is om te onderzoeken of de noodmatregelen voldoende zijn om jouw onderneming te redden. Een overzicht van deze maatregelen is te vinden op de site van de rijksoverheid. Met name de volgende maatregelen kunnen de eerste financiële problemen verlichten:

1. Uitstel van betaling van belastingen

Nadat het uitstelverzoek is ontvangen, krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling en stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. In beginsel geldt een verzoek om uitstel van betaling ook als een melding van betalingsonmacht voor de tijdvakken vanaf februari 2020.

2. De Garantie Ondernemingsfaciliteit (“GO-regeling”)

Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen.

3. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (“NOW”)

Bij een omzetverlies van minimaal 20% als gevolg van de coronacrisis kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden gevraagd. De tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom als de volledige omzet is weggevallen. Als de omzet gedeeltelijk is weggevallen, geldt een lagere tegemoetkoming.

De tegemoetkoming geldt voor een duur van drie maanden en kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. Na de aanvraag zal het UWV direct een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming uitkeren. De exacte voorwaarden van deze regeling kun je vinden op de site van de rijksoverheid. Klik hier als je meer wil weten over de praktische werking van de NOW.

Stap 2: Overleg met schuldeisers

Voorzie je dat je openstaande facturen niet meer tijdig kunt betalen? Overleg dan met jouw schuldeisers over een langere betalingstermijn of een betalingskorting.

Tijdige en transparante communicatie richting jouw schuldeisers kan in deze tijd van levensbelang zijn. Laat jouw schuldeisers weten dat jouw onderneming de crisis alleen kan doorstaan als zij welwillendheid en flexibiliteit tonen. Veel schuldeisers zullen zelf ook in zwaar weer verkeren, maar zij hebben er geen belang bij dat jouw onderneming failliet gaat. Het is nog altijd beter om later betaling te ontvangen of genoegen te nemen met een iets lager bedrag, dan dat een openstaande factuur voor altijd onbetaald blijft.

Aangezien verhuurders en banken vaak de belangrijkste schuldeisers zijn, is het raadzaam om met hen in gesprek te gaan:

1. De verhuurder

Voor veel ondernemingen is de huurverplichting één van de grootste kostenposten. Als de huur tijdelijk niet hoeft te worden betaald of (tijdelijk) wordt verlaagd, kan dat de nodige verlichting geven. Indien de verhuurder hier niet direct toe bereid is, kan hij wellicht worden overtuigd door bijvoorbeeld de huurtermijn te verlengen. Als je over dit onderwerp meer wilt weten, lees dan onze blogreeks over het coronavirus en de huurovereenkomst.

2. De bank

Banken bieden ondernemers die door de coronacrisis in moeilijkheden komen de mogelijkheid om uitstel van aflossings- en rentebetalingsverplichtingen aan te vragen. Neem dan ook contact op met jouw bank om de mogelijkheden te bespreken.

Stap 3: Onderzoek alternatieve financiering en inkomsten

Wellicht zijn er mogelijkheden om de liquiditeitspositie van jouw onderneming te verbeteren op een alternatieve wijze.

Zo heeft de reisbranche de “corona-voucher” in het leven geroepen. Bij omboeking of annulering van een reis wordt niet de reissom terugbetaald, maar wordt een voucher aangeboden. De reiziger kan hier op een later moment gebruik van maken. Hiermee wordt voorkomen dat de reisorganisatie direct de vooruitbetaalde reissommen moet terugbetalen.

Mogelijk kunnen jouw klanten alvast een product kopen of een dienst afnemen die na de crisis wordt geleverd. Als deze klanten direct een aanbetaling doen, kun je hen wellicht een bepaald voordeel in het vooruitzicht stellen. Wees echter wel transparant. Als je niet zeker weet of je te zijner tijd aan deze verplichting kunt voldoen, moet je jouw klanten wel over de zorgelijke financiële positie informeren. Ga je als bestuurder namelijk verplichtingen aan die jouw onderneming niet kan nakomen, dan kun je hiervoor in privé aansprakelijk zijn.

Wees dus creatief en bedenk alternatieve manieren om de liquiditeitspositie van jouw onderneming in deze crisis op peil te houden.

Stap 4: Stop tijdelijk met betalen

Als deze stappen niet het gewenste effect hebben, kun je voor een drastische maatregel kiezen: jouw schuldeisers informeren dat je de openstaande facturen voorlopig niet zult betalen. Je betaalt alleen nog maar schuldeisers die cruciaal zijn om de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen.

Als je dit besluit neemt, is het verstandig om hierover juridisch advies in te winnen. Als je bepaalde schuldeisers wel betaalt en andere niet, kan dit namelijk onrechtmatig zijn ten opzichte van de schuldeisers die je onbetaald laat. In dat geval kan het zo zijn dat je hiervoor als bestuurder in privé aansprakelijk wordt gesteld.

Je moet kunnen uitleggen waarom een bepaalde schuld wel wordt voldaan en een andere niet. Bovendien moet er een reëel vooruitzicht bestaan dat je op termijn de schulden wel weer kunt betalen. Ook in dit geval is transparante communicatie van groot belang. Een schuldeiser die jouw positie kent, zal een tijdelijke betalingsstop eerder accepteren.

Uiteraard kan het zo zijn dat een schuldeiser de betalingsstop niet accepteert en betaling probeert af te dwingen. Dit kan bijvoorbeeld door het leggen van beslag. Als dit gebeurt, kun je waarschijnlijk niet anders dan de volgende stap zetten.

Stap 5: Vraag surseance van betaling aan

Het aanvragen van surseance van betaling kan in bepaalde gevallen een faillissement voorkomen. De surseance dient door een advocaat bij de rechtbank te worden verzocht. Als de surseance door de rechtbank wordt verleend, hoeven bepaalde schulden gedurende de surseance niet te worden betaald. Ook kan tijdens de surseance een akkoord aan de schuldeisers worden aangeboden waarbij slechts een bepaald percentage van de schulden wordt voldaan.

De surseance werkt echter niet voor alle schulden. Bovendien moeten schulden die tijdens de surseance ontstaan wel worden betaald. Zeker als de omzet van jouw onderneming (vrijwel) volledig is opgedroogd, zal de surseance vaak geen geschikte oplossing zijn. Alleen als nieuwe schulden kunnen worden voldaan en er uitzicht bestaat dat ook de oude schulden uiteindelijk kunnen worden voldaan, kan de surseance een geschikt middel voor jouw onderneming zijn.

Stap 6: Het onvermijdelijke faillissement

Het kan zo zijn dat je uiteindelijk toch niets anders kunt dan het faillissement van jouw onderneming aanvragen. In dit blog kun je lezen hoe de eerste dag van een faillissement eruit ziet.

Een faillissement hoeft niet het einde van jouw onderneming te betekenen. Wellicht kun je in overleg met de curator een doorstart realiseren en kan de doorgestarte onderneming na de crisis weer floreren. Een faillissement hoeft dus niet het einde van jouw onderneming te betekenen.

En als dat onverhoopt wel zo blijkt te zijn, dan betekent een faillissement vaak ook dat je als ondernemer een stressvolle tijd achter je kunt laten. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe ideeën voor de toekomst te bedenken.

Transparante communicatie

Dé oplossing voor jouw onderneming in deze haast surrealistische tijden bestaat waarschijnlijk niet. Bovengenoemde stappen bieden je enige houvast om een faillissement te voorkomen. In dit proces is transparante communicatie richting met name jouw schuldeisers essentieel. Zo maakt jouw onderneming de meeste kans om deze coronacrisis te overleven.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Christiaan Donners of een van de andere specialisten op het gebied van faillissementen.