• Home |
  • Kennis |
  • START NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid

START NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid

Het coronavirus heeft tot meerdere overheidsmaatregelen geleid. Maatregelen die een enorme weerslag hebben op de economie. Werkgevers zijn genoodzaakt om de deuren te sluiten en/of worden geconfronteerd met een verminderde omzet.

Zoals genoemd in ons adviesdocument, zegt de overheid regelingen in te willen stellen om deze negatieve gevolgen in enige mate te ondervangen. Daartoe zijn op 17 maart jongstleden verschillende noodmaatregelen aangekondigd. Deze noodmaatregelen zijn in de afgelopen periode in hoog tempo nader uitgewerkt. En zo verscheen afgelopen dinsdag (31 maart 2020) de uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

In deze publicatie blikken wij kort terug op de regeling Werktijdverkorting als voorloper van de NOW. En kijken wij vooruit door in een overzichtelijk en praktisch schema de NOW te bespreken.