• Home |
  • Kennis |
  • Tegenslag energietransitie: Warmtewet 2 voorlopig in de ijskast

Tegenslag energietransitie: Warmtewet 2 voorlopig in de ijskast

Tegenslag energietransitie

In een eerder blog ‘De Warmtewet 2 en de regierol van gemeenten‘ hebben wij het conceptvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: ‘Warmtewet 2’) besproken.

De blog is ingehaald door de tijd: de Warmtewet 2 wordt voorlopig in de ijskast gezet. Dit heeft staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat in de Kamerbrief van 5 juli 2021 bekendgemaakt.

Geen steun ondanks aanpassingen

Ondanks de aanpassingen van het wetsvoorstel naar aanleiding van de internetconsultatie hebben onder meer de decentrale overheden (het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen) – aan wie in de Warmtewet 2 een regierol is gegeven – aangegeven het wetsvoorstel in de huidige vorm niet te steunen.

Zij willen bijvoorbeeld vooraf een expliciete voorkeur kunnen uitspreken over een type warmtebedrijf: publiek, privaat of een samenwerkingsvorm. Dit staat volgens de staatssecretaris op gespannen voet met het gekozen uitgangspunt in het wetsvoorstel en met het Europese recht.

Tegenslag voortgang energietransitie

De staatssecretaris zal de Warmtewet 2 niet naar de Raad van State sturen voor advies en gaat onderzoeken of, en zo ja, hoe aanpassing van de Warmtewet 2 en de onderliggende uitgangspunten wenselijk is. Voorlopig komt er dus geen Warmtewet 2 en is dit een tegenslag voor de voorspoedige voortgang van de energietransitie.

Mocht je na het lezen van deze blog met vragen zitten over de Warmtewet 2 kun je contact opnemen met Jan van Vulpen of Wiebe van de Rijt.