• Home |
  • Kennis |
  • Tijdelijke verhuur van woonruimte: het belang van een tijdige kennisgeving

Tijdelijke verhuur van woonruimte: het belang van een tijdige kennisgeving

Tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur van een woning is mogelijk zonder huurbescherming voor de huurder. Dat kan wanneer zelfstandige woonruimte voor de bepaalde duur van twee jaar of minder wordt verhuurd. Hetzelfde geldt voor de verhuur van een onzelfstandige woonruimte voor de duur van vijf jaar of minder.

Bij zo’n tijdelijke huurovereenkomst hoeft de verhuurder niet op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen termijn en eindigt de huurovereenkomst van rechtswege. De wet stelt daarbij wel de eis dat de huurder tijdig is geïnformeerd over het eindigen van de huurovereenkomst. Wanneer die kennisgeving niet tijdig plaatsvindt, heeft dat grote gevolgen. In dat geval ontstaat namelijk een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder wél aanspraak kan maken op huurbescherming.

Het is dus van belang dat de huurder tijdig en juist wordt geïnformeerd. Hoe en wanneer dat dient te gebeuren, wordt in deze blog besproken.

Schriftelijke kennisgeving

De wet bepaalt dat de huurder moet worden geïnformeerd over het eindigen van de tijdelijke huurovereenkomst. De verhuurder hoeft de huurovereenkomst dus niet op te zeggen (onder vermelding van een opzeggrond). Een vermelding van de aankomende einddatum volstaat.

De verhuurder moet de huurder op z’n vroegst drie maanden en minstens een maand voor het eindigen van de huurovereenkomst informeren. De kennisgeving dient dus ergens binnen die periode door te huurder te worden ontvangen.

Hoewel de wet slechts vereist dat de kennisgeving schriftelijk plaatsvindt, is het aan te raden om de kennisgeving door middel van aangetekende post of een deurwaardersexploot te laten verzenden. De bewijslast wat betreft de tijdige ontvangst van de kennisgeving rust namelijk op de verhuurder.

Rechtspraak over niet tijdige kennisgevingen

Het gevolg van een niet tijdige kennisgeving is dat de tijdelijke huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Die door de wet voorgeschreven sanctie wordt echter niet altijd strikt toegepast in de rechtspraak. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde bijvoorbeeld onlangs dat een kennisgeving van twee dagen te vroeg niet in de weg stond aan het eindigen van een tijdelijke huurovereenkomst. Uit die uitspraak volgt ook dat het relevant is of er sprake is van een professionele verhuurder.

In de rechtspraak zijn er ook gevallen bekend waarin de strenge lijn wel werd gevolgd en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd werd verlengd door een kennisgeving die enkele dagen te vroeg of te laat was ontvangen.

Voorkom dat een tijdelijke huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd

Een huurder moet dus op het juiste moment schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de einddatum om er zeker van te zijn dat een tijdelijke huurovereenkomst eindigt. Dat wil zeggen: in de periode van drie maanden tot één maand voor het eindigen van de huurovereenkomst.

Gebeurt dat niet, dan wordt een tijdelijke huurovereenkomst in beginsel voor onbepaalde tijd verlengd.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog of over de (tijdelijke) verhuur van woonruimte? Neem dan gerust contact op met Dave Trip.