• Home |
  • Kennis |
  • Tips bij het gebruik van teksten en foto’s van andere websites

Tips bij het gebruik van teksten en foto’s van andere websites

gebruik van teksten

Wel eens een foto of stuk tekst van internet gebruikt? Dat kan een forse boete opleveren. Op de meeste teksten en foto’s rusten namelijk auteursrechten. Het risico bestaat dat de auteursrechthebbende een forse boete eist en dat kan vervelend uitpakken. Hieronder wordt uitgelicht hoe het zit met het auteursrecht met een paar tips om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de (auteurs)rechten van derden. 

Auteursrecht

Op teksten, foto’s, filmpjes, afbeeldingen en andere uitingen op internet rusten auteursrechten. Het maakt daarvoor niet uit of een ©- teken wordt gebruikt of niet. De maker verkrijgt automatisch, dus zonder registratie, auteursrecht op zijn werk. Het overnemen van teksten, foto’s of andere uitingen op een eigen website is daarom zonder toestemming van de maker in principe niet toegestaan. 

Daarop bestaan maar een paar uitzonderingen. Zo mogen wetten en rechterlijke uitspraken vrij gebruikt worden. Ook kort citeren uit een werk met daarbij de bronvermelding vormt normaal gesproken geen auteursrechtinbreuk. De auteursrechthebbende kan een licentie verstrekken om vrij gebruik te mogen maken van zijn of haar werk. Een voorbeeld daarvan zijn de licenties van creative commons

Risico’s

Als zonder toestemming een tekst of foto van een derde is geplaatst op een andere website kan de maker met succes optreden. Naast de verwijdering van het werk wordt vaak een boete en een vergoeding gevorderd. In geval van een procedure zullen bij verlies niet alleen de eigen advocaatkosten maar ook de volledige proceskosten, waaronder de advocaatkosten van de auteursrechthebbende, dienen te worden vergoed. Voorkomen is daarom beter dan genezen.  

Tips

Hieronder een aantal tips om de juiste foto’s of teksten te gebruiken:

Check de licentievoorwaarden of disclaimer van de website

Op de meeste websites staat een auteursrechtvermelding, zoals bijvoorbeeld op de website van Hekkelman, waar onderaan staat: “Alle inhoud © 2016 Hekkelman advocaten | notarissen”. Daarnaast staat vaak in een disclaimer of hergebruik van teksten en foto’s is toegestaan en onder welke voorwaarden, zoals bij Wikipedia. Als op de website staat dat hergebruik mag, zoals bij rijksoverheid.nl, dan kan de tekst of foto met bronvermelding worden overgenomen op de eigen website. Anders niet.

Maak gebruik van een citaat met hyperlink of ‘embed’ openbare content

Een tekst of zelfs een foto mag worden geciteerd. Het is daarbij wel verplicht om de bron en de maker te vermelden. Ook mag niet meer worden geciteerd dan nodig is en moet het citaat kloppen met het werk. Het is daarom het beste om een paar regels of een stukje uit het werk letterlijk over te nemen. Daarbij kan dan een hyperlink naar het volledige werk worden opgenomen.

Het Europese Hof van Justitie heeft in februari 2014 geoordeeld dat voor het plaatsen van hyperlinks geen toestemming nodig is van de auteursrechthebbende. In oktober 2014 heeft het Europese Hof van Justitie bovendien geoordeeld dat content van een andere website, zoals een foto of filmpje, ook mag worden ‘embed’. Dan wordt de content van die andere website zichtbaar binnen de eigen website, zonder dat de content wordt verplaatst. Op die manier blijft de bezoeker op de eigen website. De content waarnaar wordt gelinkt of die wordt ‘embed’ dient wel door de maker vrij beschikbaar te zijn gemaakt op het internet. Mocht het werk alleen toegankelijk zijn voor abonnees met een inlog, dan is een link naar het volledige werk of het embedden daarvan niet toegestaan. 

Gebruik foto’s alleen met toestemming

Het is vaak aantrekkelijk om bij een stuk tekst een foto toe te voegen om de tekst nog meer te laten ‘spreken’. Op internet zijn talloze foto’s te vinden op ieder onderwerp. Maar op iedere foto rusten auteursrechten en als het gaat om een portretfoto, ook nog portretrechten. Om inbreuk op andermans rechten te voorkomen is het aan te raden om alleen met toestemming gebruik te maken van andermans foto’s. Er bestaan websites met foto’s die (auteursrecht)vrij gebruikt mogen worden, of websites waar tegen betaling foto’s kunnen worden gedownload (stockfoto’s). Controleer altijd de licentievoorwaarden om te zien wat met de foto mag worden gedaan en of naamsvermelding verplicht is.

Verwijder een inbreukmakend werk 

Mocht je worden aangesproken op auteursrechtinbreuk, dan kan dat even schrikken zijn, want vaak worden hoge boetes gevorderd. Ga eerst na of er inderdaad sprake kan zijn van een inbreuk op de rechten van een derde. Zo ja, verwijder dan zo snel mogelijk de betreffende tekst, foto of ander materiaal van de website. Het is niet zo dat na verwijdering geen boete meer verschuldigd zou zijn, maar er wordt dan in ieder geval vanaf dat moment geen inbreuk meer gemaakt. Het is wel verstandig om eerst juridisch advies in te winnen voordat een onthoudingsverklaring wordt getekend of een vergoeding wordt betaald. 

Tot slot

Om inbreuk op andermans rechten te voorkomen is het beter om geen teksten of foto’s van andere websites over te nemen op de eigen website. Een goed alternatief is een kort citaat met hyperlink of het embedden van het materiaal op de website van de vereniging. Heb je vragen over dit onderwerp of ben je aangesproken op inbreuk? Neem dan gerust contact op.

 

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
gebruik van teksten