• Home |
  • Kennis |
  • Toepassing relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb: stand van zaken anno 2017

Toepassing relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb: stand van zaken anno 2017

Afbeelding voor Toepassing relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb: stand van zaken anno 2017

Het in artikel 8:69a Awb vastgelegde relativiteitsvereiste brengt met zich mee dat een appellant in de beroepsfase geen geslaagd beroep kan doen op een norm, die kennelijk niet strekt tot de bescherming van zijn belangen. Het relativiteitsvereiste komt geregeld aan bod in de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit overzichtsartikel behandelen wij voornamelijk de voor de praktijk relevante uitspraken waarin de toepassing van het relativiteitsvereiste aan bod komt.