• Home |
  • Kennis |
  • Toetsingskader bij invordering. Bij het toezichthouden gaat het om alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien. (Gst. 2021/57)

Toetsingskader bij invordering. Bij het toezichthouden gaat het om alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien. (Gst. 2021/57)

Afbeelding voor Toetsingskader bij invordering. Bij het toezichthouden gaat het om alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien. (Gst. 2021/57)

Toetsingskader bij invordering. Bij het toezichthouden gaat het om alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien. Gst. 2021/57

De Afdeling volgt het college waar het betoogt dat het bij het toezichthouden gaat om alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien. De Afdeling volgt het college echter niet in het standpunt dat uit het rapport blijkt dat medewerker heeft geprobeerd klanten te werven voor het restaurant.

De rechtbank heeft in dit kader terecht overwogen dat onvoldoende duidelijk is of medewerker daadwerkelijk potentiële klanten heeft aangesproken. Het college betoogt in hoger beroep weliswaar dat de toezichthouders uit de reactie van willekeurige voorbijgangers konden afleiden dat zij werden aangesproken om gebruik te maken van het restaurant, dat de personen werden opgehouden in hun tred en regelmatig werden gewezen op de menukaart zonder hierom te hebben gevraagd, maar dit blijkt niet uit de in het rapport vastgelegde waarnemingen.

Het college betoogt op zichzelf terecht dat de toezichthouders niet hoefden na te gaan wie de voorbijgangers waren of wat hun bestemming was, maar het rapport bevat geen enkele informatie over eventuele verbale of non verbale reacties van voorbijgangers. Uit het rapport blijkt dus niet dat medewerker om klanten te werven willekeurige personen aansprak, voor hen de menukaart omsloeg en op die manier diensten aanbood. Het rapport bevat daardoor, ook als de daarbij gevoegde foto’s in beschouwing worden genomen, geen deugdelijke en controleerbare vaststelling van de relevante feiten en omstandigheden.

ABRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:222