• Home |
 • Kennis |
 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap, waar kies je voor?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap, waar kies je voor?

man en vrouw ondertekenen akte trouwen

Je hebt een relatie en die wil je officieel gaan vastleggen. Dat klinkt misschien niet romantisch, maar het is verstandig om bepaalde afspraken inzake jullie rechten en verplichtingen vast te leggen. Belangrijk is dat je weet wat er is geregeld volgens de wet en wat juist niet. Dan kun je vervolgens bepalen wat voor jou de juiste vorm is. Er zijn namelijk de volgende drie mogelijkheden:

 1. een notarieel samenlevingscontract;
 2. trouwen; of
 3. een geregistreerd partnerschap.

In deze blog ga ik uitgebreider in op trouwen en een geregistreerd partnerschap. Wat zijn de verschillen? En wat zijn de overeenkomsten? Die vragen ga ik in deze blog voor je beantwoorden.

Verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is in veel opzichten hetzelfde als trouwen. Toch zijn er ook een paar
belangrijke verschillen:

 • Bij een huwelijk is het jawoord verplicht. Bij een geregistreerd partnerschap niet.
 • Een geregistreerd partnerschap kan omgezet worden in een huwelijk. Andersom is dat niet mogelijk.
 • Een huwelijk wordt overal in de wereld erkend. Een geregistreerd partnerschap is niet overal mogelijk. Niet alle landen erkennen geregistreerde partnerschappen uit andere landen.
 • Bij een huwelijk verloopt een scheiding altijd via de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan via de notaris of een advocaat worden beëindigd. Dan moeten beide partners het wel op alle vlakken volledig met elkaar eens kunnen worden. Als dit niet het geval is, of als er minderjarige kinderen in het spel zijn, dan moet toch de rechter eraan te pas komen.
 • Het geregistreerd partnerschap kent in tegenstelling tot een huwelijk geen scheiding van tafel en bed. Bij een scheiding van tafel en bed ben je kortgezegd feitelijk uit elkaar, maar blijf je volgens de wet getrouwd.

Dat waren de belangrijkste verschillen tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap. Hierna volgen de belangrijkste overeenkomsten.

Hoe leg je een huwelijk of geregistreerd partnerschap vast?

Er moet eerst aangifte worden gedaan bij de gemeente. Vervolgens onderteken je in het bijzijn van getuigen een akte.

De beperkte gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap regelt de wet automatisch een aantal rechten en plichten. Wie geen partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden bij de notaris vastlegt, heeft automatisch een huwelijk of geregistreerd partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • Alle persoonlijke bezittingen en schulden die je vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap had, blijven van jou alleen. Bezittingen en schulden die je ná het huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt, zijn van jullie samen.
 • Schenkingen en erfenissen die een partner of echtgenoot krijgt voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn alleen van deze persoon. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
 • Bij een einde relatie krijgen beide echtgenoten of partners elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
 • Als een van de partners of echtgenoten voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap of huwelijk extra heeft afgelost op de hypotheek van een gezamenlijke woning, dan krijgt deze persoon het geld niet meer volledig terug bij een (echt)scheiding;
 • Op de onderlinge geldverhoudingen is de zogenaamde beleggingsleer van toepassing. Kort    gezegd houdt de beleggingsleer rekening met de stijging – of daling – van de waarde van het            bezit waarin is geïnvesteerd. Dat kan ertoe leiden dat je in het geval je geld geïnvesteerd hebt in een huis je meer (of juist minder) geld terugkrijgt als je uit elkaar gaat.

Partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden

Als je zelf wilt bepalen hoe zaken geregeld zijn, dan kun je partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse Als je zelf wilt bepalen hoe zaken geregeld zijn, dan kun je partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden opstellen. Hiervoor moet je naar de notaris. Deze voorwaarden kun je  het beste vastleggen vóór het trouwen of geregistreerd partnerschap. Dan is er namelijk nog geen gemeenschappelijk bezit ontstaan.

Met partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden kun je dus bijvoorbeeld zelf bepalen welke bezittingen en schulden van samen zijn en welke privé. Hierna zet ik een paar voorbeelden op een rij die ik in mijn werk vaak tegenkom.

Algehele gemeenschap van goederen

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in de voorwaarden voor een algehele gemeenschap van goederen te kiezen. Je legt dan vast dat alles van jullie samen is. Ook alle bezittingen en schulden die je al vóór het geregistreerd partnerschap of huwelijk had.

Uitsluiting gemeenschap van goederen

Ook is het mogelijk om als uitgangspunt te kiezen voor de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Zo kun je ervoor zorgen dat bezittingen die tijdens jouw partnerschap of huwelijk ontstaan privé blijven. Daarnaast kun je er met voorwaarden voor zorgen dat jouw eigen zaak van jou blijft. Mocht je uit elkaar gaan, dan hoef je de waarde van een eigen zaak niet (geheel) te delen. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan. Bovendien bescherm je op die manier jouw partner of echtgenoot tegen eventuele schuldeisers van jouw bedrijf.

Andere afspraken

Naast wel of geen gemeenschap van goederen kun je natuurlijk ook andere afspraken vastleggen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kosten van de huishouding, pensioenrechten bij (echt)scheiding en vergoedingsrechten.

Heb je daar hulp bij nodig?

Mijn collega’s en ik staan voor je klaar.

Patricia Veltman

Gezag over de kinderen

Kinderen die tijdens een geregistreerd partnerschap of huwelijk worden geboren, zijn automatisch erkend door de vader, die ook automatisch het ouderlijk gezag krijgt. Voor paren van gelijk geslacht zijn er andere regels.

Overlijden en erven

Een geregistreerd partnerschap of huwelijk kan eindigen vanwege het overlijden van een van partners of echtgenoten. Als je geen testament hebt, dan ben je automatisch erfgenaam van jouw partner of echtgenoot. Ook kinderen zijn dan automatisch erfgenaam.  

Let wel: ik adviseer om hiernaast ook testamenten op te stellen. Een testament is een persoonlijk document dat je opstelt bij de notaris. Daar kunnen wij jou ook mee helpen.  

Recht op partnerpensioen

Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap geldt een wettelijke partneralimentatieregeling voor als je uit elkaar gaat. Dat betekent heel kort gezegd dat de meestverdienende partner of echtgenoot aan de minstverdienende partner of echtgenoot na de (echt)scheiding een maandelijkse vergoeding moet betalen.

Partneralimentatie

Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap geldt een wettelijke partneralimentatieregeling voor als je uit elkaar gaat. Dat betekent heel kort gezegd dat de meestverdienende partner of echtgenoot, de minstverdienende partner of echtgenoot na de (echt)scheiding een maandelijkse vergoeding moet betalen.

Conclusie

Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn manieren om een relatie formeel vast te leggen. Als je niks regelt, bepaalt de wet wat de rechten en verplichtingen zijn. Als je hiervan wilt afwijken, moet je bij de notaris partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden opstellen. Laat je hierover adviseren. Wij staan voor je klaar.

Wil je in een korte samenvatting horen hoe je moet kiezen voor van een samenlevingsvorm? Dan is het luisteren van deze podcast-aflevering de moeite waard! Collega Lisan Viveen geeft antwoord op de vraag: waarom moet ik een geregistreerd partnerschap of huwelijk afsluiten?