• Home |
  • Kennis |
  • Europese Commissie akkoord met uitkoop piekbelasters

Europese Commissie akkoord met uitkoop piekbelasters

uitkoop piekbelasters

De Europese Commissie is vandaag met het verlossende oordeel gekomen dat de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus (LBV+) geen ongeoorloofde staatssteun betekenen. Dit, nadat eind april de uitkoopregeling voor piekbelasters nog met ruim een maand is uitgesteld. Nu is alsnog duidelijk geworden dat de gerichte aankoop van de grootste piekbelasters door de provincie is toegestaan.

Vermindering stikstofdepositie

Enerzijds is dit de generieke regeling gericht op een specifieke groep melkvee-, varkens- en pluimveehouders (LBV). Naar verwachting kunnen ongeveer 10.000 veehouderijlocaties meedoen. De opkoopregeling voor piekbelasters is speciaal in het leven geroepen voor de structurele en blijvende vermindering van stikstofdepositie. Dit, door definitieve en onherroepelijke sluiting van de veehouderijlocaties.

Daarnaast is ook de LBV+ in het leven geroepen gericht op ongeveer 3.000 piekbelasters. Bij deelname aan de LBV+ zou sprake zijn van een extra vergoeding bovenop de 100% voor waardeverlies van de productiecapaciteit en doorhalen van productierechten. Deze extra vergoeding is de ‘green bonus’ en bedraagt 20% bovenop de hiervoor aangehaalde 100% vergoeding . Dit, als de sluiting om ‘environmental reasons’ is.

Provincies worden gevraagd heel gericht piekbelasters uit te kopen om ‘maximale ruimte te scheppen voor woningbouw, MIRT-trajecten en het legaliseren van de gemelde en meldingsvrije activiteiten.’ Alle veehouderijen kunnen deelnemen, zolang de depositie van de veehouderij op een overbelast N2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat gebied.

Doordat vrij snel de vraag speelde of er geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun bij deze ‘woest aantrekkelijke regelingen’, liepen de LBV en LBV+ vertraging op. Inmiddels is er duidelijkheid dat er bij LBV en LBV+ geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

In de blog ‘De opkoopregelingen voor de veehouderij: kansen en risico’s’ zijn wij ingegaan op onder meer de LBV, LBV+, maar ook andere regelingen die vanuit het kabinet zijn aangekondigd. Of er nog inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd door de Europese Commissie voor LBV en LBV+ wordt later bekend gemaakt.

Nog wachten op webapplicatie voor deelname

Daarnaast is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog altijd aan het werk met een webapplicatie waar boeren aan de hand van hun bedrijfsgegevens kunnen zien of ze wel of niet in aanmerking komen voor de opkoopregeling. Wanneer deze applicatie beschikbaar is weten we op dit moment nog niet.

Wij houden jou graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Onze specialisten José Jochemsen en Stan Wannet kennen alle in’s en out’s van de opkoopregelingen en adviseren je graag.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten