• Home |
  • Kennis |
  • Uitspraak inzake het recht op rectificatie onder de AVG

Uitspraak inzake het recht op rectificatie onder de AVG

Uitspraak inzake het recht op rectificatie onder de AVG

Is het toevoegen van een losse rectificatieverklaring aan een medisch dossier genoeg, wanneer het technisch niet mogelijk is om feitelijke onjuistheden in stukken uit het dossier zelf aan te passen? Rechtbank Midden-Nederland oordeelt in een recente (tussen)uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2020:2226) dat het UWV onzorgvuldig tot haar besluit tot rectificatie is gekomen. Volgens de rechtbank is de inspanningsverplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan het recht op rectificatie onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) groter dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).