• Home |
  • Kennis |
  • Update overheid & duurzaamheid: bestemmingsplan en kostenverhaal | Juni 2022

Update overheid & duurzaamheid: bestemmingsplan en kostenverhaal | Juni 2022

Duurzame energie

Het klimaat verandert en de biodiversiteit holt achteruit. Gemeenten kunnen (en misschien wel moeten) in bestemmingsplannen en straks omgevingsplannen regels opnemen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en ook regels om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Hoe? Aan de hand van voorbeeldplannen en – regels neemt Jan van Vulpen je mee langs de mogelijkheden met ook een korte vooruitblik naar de Omgevingswet.

En hoe zit het met kostenverhaal bij duurzame energieprojecten? José Jochemsen-Vernooij krijgt in haar praktijk regelmatig vragen over dit onderwerp, zoals over de mogelijkheden om kosten te verhalen terwijl er geen sprake is van een aangewezen bouwplan. Verder gaat zij gaat in op het onderscheid tussen de leges voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en die voor een buitenplanse afwijkingsvergunning. Daarmee wordt inzichtelijk of een gemeente een mogelijkheid tot kostenverhaal laat liggen. De antwoorden op deze en meer relevante vragen hoor je in het webinar.