Van Wob naar Woo | Maart 2022

Van Wob naar Woo

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) en met een novelle die het wetsvoorstel op enkele punten aanpast en verduidelijkt. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.

De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken en maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. Met als doel dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Een belangrijke verandering voor overheidsorganisaties ten opzichte van de Wob is dat actieve openbaarmaking van bepaalde categorie├źn informatie verplicht wordt.

Tijdens het webinar bespreekt Jan van Vulpen de Woo en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wob. Ook zoomt hij in op de gevolgen voor de dagelijkse gemeentelijke praktijk.