• Home |
  • Kennis |
  • Verdeling van de erfenis: eerlijk zullen we alles delen

Verdeling van de erfenis: eerlijk zullen we alles delen

Verdeling erfenis

In de praktijk blijkt dat het verdelen van een erfenis nog niet zo eenvoudig is. Een erfenis kan namelijk pas verdeeld worden wanneer alle erfgenamen meewerken. Hoe kun je ruzie bij de verdeling van de erfenis voorkomen? En welke rol kan een executeur-afwikkelingsbewindvoerder hierin spelen?

Vetorecht: alle erfgenamen moeten meewerken

Het lijkt eenvoudig. Nadat alle schulden zijn betaald en de belastingaangiften (zoals inkomstenbelasting en erfbelasting) zijn gedaan, kunnen de erfgenamen de nalatenschap gaan verdelen. Het verdelen van een erfenis blijkt in de praktijk echter nog niet zo makkelijk. Hoe komt dit nu? Een erfenis kun je pas verdelen wanneer alle erfgenamen meewerken en akkoord gaan.

Voorbeeld

Vier van de zes erfgenamen zijn het eens met de verdeling van het huis aan neef Rini. De andere twee erfgenamen zijn het daar echter niet mee eens. Zij zijn van mening dat het huis voor een hogere prijs verkocht kan worden. Als alle erfgenamen volharden in hun standpunt, krijgt Rini voorlopig het huis niet. Noch wordt het huis verkocht. Hetzelfde geldt ook in een extremer geval, wanneer 99 van de 100 erfgenamen vóór de verdeling aan Rini zouden zijn en maar één erfgenaam het er niet mee eens is. Iedere erfgenaam heeft als het ware een vetorecht. De kunst is dan ook om het niet zo ver te laten komen.

Hoe kun je ruzie bij de verdeling van een erfenis voorkomen?

In een testament wijs je jouw erfgenamen aan en kun je bovendien regelen wie welke spullen krijgt. Wie krijgt de gouden ketting, de klok en de auto? Ook kun je je huis, onderneming of aandelen in een vennootschap aan een bepaalde erfgenaam nalaten. Wanneer je in je testament vastlegt wie wat krijgt, wordt dat ook wel het legateren van goederen genoemd. Als je de waarde van de legaten gelijk wilt verdelen over de erfgenamen, maak je een legaat ’tegen inbreng van de waarde’. In onderling overleg kan de waarde worden bepaald door de erfgenamen. Als de erfgenamen hier niet uitkomen, dan kunnen er één of meerdere taxateurs aangewezen worden om de waarde vast te stellen. Maar óók over de aanwijzing van taxateurs kan soms discussie ontstaan. Om dat te voorkomen kun je ook bij testament vastleggen wie de taxateurs mag benoemen.

Een goede spelverdeler: de afwikkelingsbewindvoerder

In mijn praktijk merk ik dat een verdeling vooraf niet altijd een optie is. Gelukkig biedt het erfrecht uitkomst. Sinds 2003 kun je bij testament een executeur-afwikkelingsbewindvoerder benoemen. Met de benoeming van een afwikkelingsbewindvoerder is de kans op een discussie aanzienlijk kleiner. Een gewone executeur beheert de nalatenschap en zorgt ervoor dat de erfenis ‘verdelingsrijp’ wordt gemaakt. Een executeur mag de erfenis echter niet verdelen. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag dat wél.

Voorbeeld

Een afwikkelingsbewindvoerder kan de verdeling van huis en inboedel tussen de erfgenamen onderling tot stand brengen. In het geval van Rini kan een executeur-afwikkelingsbewindvoerder er voor zorgen dat het huis óf aan Rini wordt toegedeeld óf verkocht wordt. Zo zijn de erfgenamen niet afhankelijk van het starten van een procedure om de verdeling van de nalatenschap tot een goed einde te brengen. Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan er bovendien voor zorgen dat de waarde wordt bepaald door een taxateur, mochten de erfgenamen er zelf niet uitkomen. De afwikkelingsbewindvoerder heeft maximaal vijf jaar de tijd om de erfenis te regelen. Na die vijf jaar houdt zijn taak op en dan is het ook wel mooi geweest.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het opstellen een testament? Of heb je vragen bij de verdeling van de erfenis? Neem dan gerust contact met mij op.