Wat is een verklaring van erfrecht?

verklaring van erfrecht

Wanneer iemand komt te overlijden wordt er vaak door verschillende instanties gevraagd om een verklaring van erfrecht. Regelmatig krijg ik dan de vraag waarom een verklaring van erfrecht nodig is. “Er was toch al een testament? Daar staat alles al in.” Alleen een testament is echter niet voldoende. In deze blog leg ik uit wat het belang van een verklaring van erfrecht is. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Waarom een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is bijvoorbeeld nodig voor de volgende handelingen:

 • toegang tot de bankrekening van de overledene;
 • uitkering van de levensverzekering;
 • kadastrale inschrijving woning overledene op naam van de erfgenaam;
 • verkoop woning van de overledene;
 • teruggave belasting;
 • teruggave voorschotten persoonsgebonden budget;
 • check bij RDW of een voertuig op naam van de overledene staat geregistreerd;
 • uitkering van partner- en/of nabestaandenpensioen.

Welke stappen na het overlijden?

Na het overlijden moet onder andere worden gecontroleerd of een testament geldig is. Een testament kan immers bij een willekeurige notaris worden herroepen en/of aangepast zonder dat anderen dit weten. Pas na het overlijden kan het laatste testament worden opgevraagd.

Vervolgens moet op basis van het testament en/of de wet beoordeeld worden wie erfgenaam is. Een erfgenaam kan de erfenis aanvaarden of verwerpen. Ingeval van verwerping bepaalt het testament en/of de wet dan wie in de plaats treedt als erfgenaam.

Verder kan in het testament een executeur zijn aangewezen. Ook in dat geval kan er een verklaring van erfrecht nodig zijn. Als er een executeur is, hebben de erfgenamen de medewerking nodig van de executeur om afwikkeling van de nalatenschap erfenis te regelen. Daarnaast kan het zo zijn dat de executeur de medewerking van de erfgenamen nodig heeft om de afwikkeling van de erfenis te regelen.

Voor een instantie is het van belang om te weten wie de erfgenamen en/of de executeur zijn en wie de nalatenschap mag afwikkeling. Vaak kunnen instanties dat niet helemaal zelf beoordelen. De notaris kan dit onderzoek wel doen en vastleggen in een verklaring van erfrecht.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariele akte. In een verklaring van erfrecht wordt opgenomen wie de erfgenamen en/of executeur zijn en wie de nalatenschap gaat afwikkelen. Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen, of degene die de nalatenschap afwikkelt, zich legitimeren aan derden zoals banken. Daardoor weten deze derden dat zij met een bevoegde persoon handelen. Een verklaring van erfrecht dient dan als bewijs.

Wanneer geen verklaring nodig?

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Het is daarom altijd verstandig om vooraf te informeren bij de diverse instanties of een verklaring van erfrecht nodig is in jouw geval. Sinds begin 2012 eisen banken geen verklaring van erfrecht meer als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

 • De overledene was ten tijde van zijn of haar overlijden gehuwd of geregistreerd partner; en
 • De overledene heeft geen testament opgesteld; en
 • Het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene is lager dan € 100.000,-.

Conclusie; verklaring van erfrecht dient als bewijs 

In de meeste gevallen heeft u een verklaring van erfrecht op verzoek van verschillende instanties nodig als bewijs. Meestal wordt het initiatief om een verklaring van erfrecht op te stellen dan ook pas genomen als dit door een instantie wordt gevraagd. Dit is altijd pas ná het overlijden. Met enkel een testament kan daarop niet worden geanticipeerd.

Heb je meer vragen over de verklaring van erfrecht in jouw situatie? Patricia Veltman denkt graag met je mee. Ook als je een verklaring van erfrecht wil opvragen kan dat bij Patricia.