• Home |
  • Kennis |
  • Verzekeraar mag tot bepaalde hoogte de omvang van de verzekering bepalen

Verzekeraar mag tot bepaalde hoogte de omvang van de verzekering bepalen

omvang verzekering

Door het uitvallen van de ventilatoren in één van de stallen zijn vleesvarkens door verstikking om het leven gekomen. De verzekeraar ontzegt dekking wegens het niet afgaan van het alarm van een goedwerkende alarminstallatie. In de polisvoorwaarden van de verzekering is een uitsluitingsbeding opgenomen.

“Niet verzekerd is schade die verband houdt met het niet aanwezig zijn of het niet afgaan van het alarm. Deze uitsluiting is niet van toepassing als het niet afgaan van het alarm een gevolg is van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis waardoor ook de regelapparatuur is beschadigd.”

De vraag die aan de rechtbank Amsterdam is voorgelegd is, of het voorval is gedekt door de verzekering. De rechtbank oordeelt in het vonnis van 1 mei 2019 dat sprake is van een verrassingsbeding, zodat uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Update: De verzekeraar heeft hoger beroep ingesteld, waarin het gerechtshof het beroep op het uitsluitingsbeding wel toestaat. Lees hier meer over in deze blog.

Feiten

De varkenshouder is verzekerd voor schade aan fok- en vleesvarkens en voor bedrijfsschade. In de voorwaarden van de verzekeraar van de Dierenverzekering Agrarisch staat een uitsluitingsbeding. Dekking van schade is niet aan de orde als het alarm niet is afgegaan.

Op 12 juli 2015 heeft de varkenshouder ontdekt dat in één van zijn stallen 477 vleesvarkens door verstikking om het leven zijn gekomen omdat de ventilatoren waren uitgevallen. Dit voorval is dezelfde dag nog gemeld bij de verzekeraar.

Op 13 juli 2015 heeft Nimirco in opdracht van de verzekeraar onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de schade. Hieruit blijkt dat de aardlekschakelaar is aangesproken vanwege een defect of sluiting in de motor van de medicijnpomp. Hierdoor is de varkensstal spanningsloos geraakt, waardoor het ventilatiesysteem is uitgevallen. Ook volgt uit het onderzoek dat de aanwezige alarminstallatie voldoet aan de eisen, naar behoren functioneert en geen afwijkingen vertoont. Toch is er geen alarmmelding doorgekomen bij de varkenshouder. Niet te achterhalen is waarom er op 11 juli 2015 geen alarmmelding is doorgekomen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank beoordeelt de vraag of de inhoud van de polisvoorwaarden tot dekking verplicht of deze uitsluit. De verzekeraar beroept zich op een uitsluitingsbeding en stelt dat zij de omvang van de verzekering mag bepalen.

De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar inderdaad de omvang van de verzekering mag bepalen, maar wel een informatieplicht heeft. Te meer nu de ontstane schade het financiële voortbestaan van het bedrijf van de varkenshouder in gevaar brengt. Het is van essentieel belang dat een verzekerde ervan op de hoogte is wat de omvang van haar dekking is en waarvoor zij zich aanvullend moet verzekeren. Voor een dergelijke informatieplicht is temeer reden, nu de varkenshouder niet zonder meer op een dergelijke harde uitsluiting bedacht hoefde te zijn. Juist gezien de eisen die aan het alarm worden gesteld. De rechtbank oordeelt dat het uitsluitingsbeding een verrassende primaire dekkingsclausule betreft, waarover een verzekeraar haar verzekerde tijdig moet informeren. Is dat niet gebeurd, dan is het beroep van de verzekeraar op dat beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

In de praktijk lopen ondernemers veelvuldig aan tegen dekkingsontzeggingen door verzekeraars. Het is altijd verstandig om tijdig aan de bel te trekken als een bepaalde (bedrijfs)schade niet wordt gedekt. Mogelijk gaat een verzekeraar te kort door de bocht en is dekking wel degelijk aan de orde.

Vragen? Neem dan contact met me op.