• Home |
  • Kennis |
  • Voorkeursrechten onder de Omgevingswet: aandachtspunten voor de praktijk

Voorkeursrechten onder de Omgevingswet: aandachtspunten voor de praktijk

Voorkeursrechten onder Omgevingswet

Onder de Omgevingswet blijft het mogelijk om voorkeursrechten te vestigen. Gelet op de ambities in het kader van de woningbouwopgave de komende jaren, waarbij ingezet wordt op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030,1 blijft de mogelijkheid tot het kunnen vestigen van voorkeursrechten om zo van overheidswege de regierol te kunnen behouden ook onverminderd van belang. Wel is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. In dit artikel worden de aandachtspunten voor de praktijk naar aanleiding van deze wijzigingen ten opzichte van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) besproken. Daarbij is onder meer aandacht voor de wijzigingen in de bekendmaking en inwerkingtreding, de gevolgen van niet tijdige inschrijving van een voorkeursrechtbeschikking en de motivering.