• Home |
  • Kennis |
  • Vuilniszakkenproblematiek. Strijd met artikel 5:9 Awb. Niet vermeld waar overtreding is geconstateerd.

Vuilniszakkenproblematiek. Strijd met artikel 5:9 Awb. Niet vermeld waar overtreding is geconstateerd.

Vuilniszakkenproblematiek

Uit de door het college genomen besluiten kan niet worden afgeleid waar het verkeerd aangeboden afval met daarin de adresgegevens van [appellante] is aangetroffen, omdat de vermelde locatie ‘Oudemansstraat’ en de twee verschillende gefotografeerde locaties niet met elkaar overeenkomen. Het college heeft ter zitting weliswaar toegelicht dat in zijn systeem staat geregistreerd dat het afval is aangetroffen bij container nummer 70746, maar dat heeft het college niet onderbouwd met bijvoorbeeld een screenshot of uitdraai van dat systeem. Alleen al hierom zijn deze besluiten in strijd met artikel 3:2 van de Awb niet zorgvuldig voorbereid en in strijd met de artikelen 3:46 en 7:12 van de Awb niet deugdelijk gemotiveerd.

Om deze reden moet het besluit van 24 maart 2021 worden vernietigd en moeten de besluiten van 4 november 2020 en 10 december 2020 worden herroepen. Ook als ervan wordt uitgegaan dat de reclamefolder met het adres van [appellante] is aangetroffen in één van de twee huisvuilzakken naast container nummer 70746 ter hoogte van de Thijssestraat 129 en [appellante] die huisvuilzak daar verkeerd heeft aangeboden, moeten de door het college genomen besluiten worden vernietigd dan wel herroepen. De besluiten van 10 december 2020 en 24 maart 2021 hebben namelijk geen betrekking op die overtreding, maar op het verkeerd aanbieden van afval in de Oudemansstraat. Uit de toelichting van het college ter zitting is gebleken dat niet is vastgesteld dat er verkeerd aangeboden afval in de Oudemansstraat is aangetroffen. In het besluit van 4 november 2020 is in strijd met artikel 5:9, aanhef en onder b, van de Awb geheel niet vermeld waar de overtreding is geconstateerd.