Webinar ‘Duurzaamheid onder de Omgevingswet’

Duurzaamheid Omgevingswet

Het klimaat verandert en de biodiversiteit gaat achteruit. Een meer duurzame omgeving is dringend gewenst. Het omgevingsrecht kan daarin een belangrijke rol spelen. De Omgevingswet biedt daarvoor meer ruimte. Denk aan (verplichte) klimaatadaptie in het omgevingsplan en regels voor WKO-installatie in het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar ook aan warmtenetten in de gebouwde omgeving die een plek moeten krijgen in besluiten. Ook de inmiddels wel bekende wind- en zonneparken zullen moeten worden ingepast.

Hoe past dat alles in de schaarse ruimte? Aan de hand van voorbeeldplannen en – regels neemt Jan van Vulpen je mee langs de regels voor duurzaamheid onder de Omgevingswet. Kijk nu het webinar terug via de onderstaande button.