• Home |
  • Kennis |
  • Webinar ‘Evenredigheidstoets nieuwe stijl in de praktijk’

Webinar ‘Evenredigheidstoets nieuwe stijl in de praktijk’

Evenredigheidstoets

Naar aanleiding van de Harderwijkuitspraak van de Raad van State van 2 februari 2022 is er het nodige veranderd in het landschap van bestuursrechtelijke handhaving. Uit de rechtspraak van het afgelopen jaar volgt dat ook bij handhavingsbesluiten de motivering steeds belangrijker wordt. De drietrapstoets geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Zijn de contouren van de ‘evenredigheidstoets nieuwe stijl’ inmiddels zichtbaar in de rechtspraak? Wat houdt deze toets nu precies in? En hoe zit het met de beginselplicht tot handhaving? In dit webinar ging Chantal van Mil aan de hand van de rechtspraak van het afgelopen jaar in op de nieuwe evenredigheidstoets en geeft zij tips en handvatten voor de praktijk.

Het webinar vond plaats op donderdag 2 februari van 13.00 – 14.00 uur.