Webinar ‘Geur onder de Omgevingswet’

Geur onder de Omgevingswet webinar

De wet- en regelgeving voor geur gaat op de schop! De instructieregels verplichten de gemeenteraad om in het omgevingsplan geurnormen voor bedrijfsmatige activiteiten op te nemen. De regels maken nadrukkelijk gebiedsgericht maatwerk mogelijk. Meer dan nu het geval is, kunnen straks beleidskeuzes worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld te beschermen gebouwen en locaties en het beschermingsniveau, gedifferentieerd naar (deel)gebieden.

Hoewel het Besluit kwaliteit leefomgeving nog niet in werking is getreden, zijn de eerste wijzigingen al aangekondigd. Zo heeft de Staatsecretaris de Tweede Kamer laten weten dat de geurnormen en de regeling voor bescherming van bestaande rechten in overbelaste situaties voor veehouderijen (de ‘50%-regeling’) worden gewijzigd.

Paul Bodden bespreekt de diverse milieukundige, beleidsmatige en juridische aspecten tijdens dit webinar en licht ze toe met praktijkvoorbeelden.

Heb je het webinar gemist? Kijk het dan nu gratis terug!