Webinar ‘Het omgevingsplan en milieu’

Omgevingsplan milieu

Het omgevingsplan is het belangrijkste instrument van de gemeente voor de regulering van de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan zullen dan ook de nodige milieunormen vastgelegd moeten worden.

Hoe verhouden de milieunormen uit het omgevingsplan zich tot de milieunormen uit het Besluit activiteiten leefomgeving? Wat betekent dit voor vergunningplichtige bedrijfsactiviteiten? Wanneer werk je met maatwerkregels en wanneer met maatwerkvoorschriften? En wat kun je eigenlijk (wel of niet) met de milieuzonering “nieuwe stijl”? Rachid Benhadi behandelde deze en andere praktijkvragen tijdens dit webinar.

Meer weten over de aankomende veranderingen? Kijk dan het webinar nu terug!