Webinar ‘Het omgevingsplan en natuur’

Omgevingsplan natuur

Ook onder de Omgevingswet blijven gebiedsbescherming en de huidige stikstofproblematiek relevant. Welke regels gaan hiervoor onder de Omgevingswet gelden en wat betekent dit voor de gebiedsontwikkelingspraktijk? Hoe moeten bij een omgevingsplan de gevolgen voor Natura 2000-gebieden worden beoordeeld? Wat mag of kun je regelen in het omgevingsplan om negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden te voorkomen? En wanneer is sprake van vergunningplichtige natuuractiviteiten? Deze en andere praktijkvragen heeft Rachid Benhadi behandeld in dit webinar.

Wil je het webinar terugkijken? Meld je dan aan via de onderstaande button.