• Home |
  • Kennis |
  • Webinar ‘Het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving’

Webinar ‘Het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving’

ontwerpregels voor windturbines bekendgemaakt: het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving.

Op donderdag 12 oktober 2023 zijn de nieuwe ontwerpregels voor windturbines bekendgemaakt: het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving. Na de voor windparken bekende Delfzijl-uitspraak heeft de minister inmiddels een plan-mer uitgevoerd en de uitkomsten daarvan verwerkt in dit ontwerpbesluit. Het gaat nog om een ontwerpregeling waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend, maar de ontwerpregels geven waarschijnlijk een goed inzicht van de uiteindelijk definitieve regels voor windturbines en windparken.

In het ontwerpbesluit zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de huidige windturbinebepalingen te ontdekken:

  • een afstandsnorm tussen windturbines en windturbinegevoelige gebouwen;
  • naast de al bekende grenswaarden voor geluidbelasting van 47 dB Lden en 41 dB Lnight nu ook standaardwaarden (45 dB Lden en 39 db Lnight);
  • voor slagschaduwhinder een norm van maximaal 6 uur per jaar en niet meer dan 20 minuten per dag.

Voor bestaande windparken en lopende en nieuwe procedures voor windturbines en windparken is het raadzaam na te gaan of de ontwerpregeling praktische gevolgen heeft.

Meer weten over het ontwerpbesluit?

Bekijk dan nu het webinar terug waar Tycho Lam en Jan van Vulpen je bij+praten over het ontwerpbesluit!