Webinar ‘Planschade onder de Omgevingswet’

Planschade Omgevingswet

Ook de bestaande wettelijke regeling voor planschade uit de Wro gaat op in de Omgevingswet (Hoofdstuk 15: nadeelcompensatie). En de regeling blijft niet ongewijzigd! Belangrijke aspecten zoals het ‘schademoment’, de voorzienbaarheid en het normaal maatschappelijk risico moeten onder de Omgevingswet op een andere wijze worden beoordeeld.

Wil jij meer weten over de wijzigingen? Bekijk dan nu gratis het webinar terug!