Webinar ‘Vervolg Didam-arrest’

Webinar Vervolg Didam-arrest

Op 24 mei 2024 is de conclusie van de Advocaat-Generaal verschenen. De Advocaat-Generaal adviseert de Hoge Raad om de regels van het Didam-arrest te verduidelijken en te beperken. In de eerste plaats moet de overheid volgens de Advocaat-Generaal de mogelijkheid hebben om van de Didamregels af te wijken als zij daarvoor een goede reden heeft. In de tweede plaats moet de niet-naleving van die regels niet tot ongeldigheid van de overeenkomst en overdracht leiden. Ook stelt de Advocaat-Generaal andere verduidelijkingen voor, waardoor de praktijk weet waaraan zij toe is.

Tijdens dit webinar staan wij stil bij de inhoud van de conclusie en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Ontstaat er als gevolg van deze conclusie vooruitlopend op het arrest van de Hoge Raad al wat meer manoeuvreerruimte voor de overheid?

Wil je het webinar alsnog kijken? Kijk het dan nu terug via de onderstaande button!