Webinar ‘Volksgezondheid in de Omgevingswet’

Volksgezondheid Omgevingsewt

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het voorzorgsbeginsel gecodificeerd in het nationale recht. Zal deze codificatie de regulering van gezondheidsrisico’s in het omgevingsrecht (wezenlijk) veranderen? Deze vraag staat centraal tijdens dit webinar. Aan de hand van diverse thema’s (onder andere hittestress, zoönosen en gewasbescherming) en voorbeelden uit de praktijk staat Paul Bodden stil bij de mogelijkheden op grond van de Omgevingswet en vergelijkt deze met de mogelijkheden naar huidig recht.

Wil je het webinar terugkijken? Kijk het webinar dan gratis terug via de onderstaande button!