Webinar ‘Wetswijziging Wet Bibob’

Bibob evenredigheidstoetsing

In juli 2022 is een nieuwe wijziging van de Wet Bibob aangenomen. Deze wijziging treedt waarschijnlijk op 1 oktober 2022 in werking. De wijziging maakt het voor overheden mogelijk om informatie met elkaar uit te wisselen bij het toepassen van de Wet Bibob. Ook zorgt de wijziging ervoor dat overheden bij verrichten van een eigen (Bibob-)onderzoek meer gegevens kan verkrijgen, waaronder fiscale gegevens.

In dit webinar dat plaatsvond op donderdag 29 september praat Nathan Gradisen je in een uur bij over deze wijziging (ook wel de tweede tranche genoemd). Ook staat hij kort stil bij de wijziging van de Wet Bibob die in 2020 in werking trad (de eerste tranche).