• Home |
  • Kennis |
  • Werknemers controleren met verborgen camera toegestaan

Werknemers controleren met verborgen camera toegestaan

Controlemiddelen

Veel werkgevers maken tegenwoordig gebruik van middelen waarmee  personeel op de werkvloer kan worden gecontroleerd. Hiervoor worden verschillende controlemiddelen gebruikt, zoals track & trace systemen, (verborgen) camera’s of bodycams.

Zo kwam recent Vopak in het nieuws vanwege het intensief volgen van medewerkers door middel van elektrische pasjes (Financieel Dagblad, ‘Onrust binnen Vopak over digitaal volgen van werknemer’, 20 november 2019).

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft recent uitspraak gedaan over het gebruik van een verborgen camera door een werkgever. Mocht de werkgever gebruik maken van een verborgen camera? Wanneer is dit toegestaan? Mogen de beelden gebruikt worden als bewijsmiddel? Hoe beoordeelt de rechter het gebruik van de beelden in een ontslagzaak? In deze blog geven wij antwoord op deze vragen.

Waarom werden verborgen camera’s opgehangen?

In deze zaak kwam de werkgever er via een anonieme tip achter dat binnen het bedrijf bedrijfseigendommen (goud) werden gestolen. Hierop startte de werkgever een onderzoek waarbij hij een bedrijfsrecherche bureau inschakelde. Een mondelinge waarschuwing aan het personeel, bleek geen effect te hebben gehad. Werknemers bleven het goud stelen. Door de bedrijfsrecherche werden daarom verborgen camera’s opgehangen op de vermoedelijke plek van de diefstal.

Uit de verborgen camerabeelden bleek vervolgens dat vijf werknemers goud hadden gestolen. Dit werd ook bevestigd door verklaringen van andere werknemers. De vijf werknemers werden op grond van deze informatie op staande voet ontslagen.

Werknemer in hoger beroep

Eén van de werknemers ontkende en startte een procedure tot vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelde dat uit de camerabeelden en de verklaringen bleek dat de werknemer bedrijfseigendommen had gestolen en dat daarom het ontslag in stand bleef.

Werknemer was het er niet mee eens en stelde hoger beroep in. In hoger beroep voerde hij aan dat de zowel de inzet van de camera als de camerabeelden onrechtmatig waren verkregen en dat om die reden het ontslag ongeldig was.

Is een verborgen camera toegestaan?

Het hof oordeelde allereerst dat het gebruik van verborgen camera’s op de werkvloer in het algemeen niet is toegestaan. Een werknemer mag er immers vanuit gaan dat zijn privacy – ook op de werkvloer – wordt beschermd, aldus het hof. Omdat in deze zaak sprake was van een serieuze verdenking van een strafbaar feit, oordeelde het hof dat het gebruik van een verborgen camera in deze zaak was toegestaan.

De werkgever had het personeel mondeling gewaarschuwd, maar dit bleek geen effect te hebben gehad. Vervolgens werd door de werkgever verborgen camera’s opgehangen, maar voor een beperkte periode en uitsluitend gericht op de plaats waarover nadere informatie was verkregen.

Het hof achtte deze in duur beperkte en op één plaats toegespitste inzet van de verborgen camera afgezet tegen het belang van werkgever om te achterhalen welke werknemers goud wegnamen, gerechtvaardigd en proportioneel. Kortom, het hof oordeelde dat de inzet van de camera en het gebruik van de camerabeelden niet onrechtmatig was.

Een belangenafweging

Het hof maakte aldus een belangenafweging tussen het belang van de individuele werknemer en diens privacy enerzijds en het belang van werkgever tot waarheidsvinding anderzijds. Het hof oordeelde in deze zaak dat deze afweging ten gunste van werkgever uitpakte en betrok hierin niet het oordeel over het wel of niet hebben voldaan aan de privacyregels.

Gebruik verborgen camera’s mogelijk, maar let op privacyregels!

Opmerkelijk is dat in deze uitspraak volledig voorbij wordt gegaan aan de privacyregelgeving, namelijk de AVG en de UAVG. Ondanks dat de beelden als bewijs kunnen worden gebruikt in een ontslagprocedure, raden wij aan de privacyregels bij inzet van controlemiddelen in acht te nemen.

Het in strijd handelen met de AVG of de UAVG brengt immers de nodige risico’s met zich (bijvoorbeeld een boete van de AP of een schadeclaim van de (ex-) werknemer, of een hogere ontslagvergoeding ten gunste van de werknemer). De eisen die worden gesteld aan het gebruik van controlemiddelen en de gevolgen voor het niet naleven van de privacyregels, vind je terug in onze eerdere blog.

Hoe werkt dit bij andere controlemogelijkheden?

In onze vorige blogs zijn wij ook ingegaan op andere controlemogelijkheden van werkgevers. Zie bijvoorbeeld onze blog over het opnemen van gesprekken, maar ook onze blog over het testen van werknemers op alcohol- en/of drugsgebruik.

Vragen?

Gebruik maken van verborgen camera’s of andere controlemiddelen op de werkvloer? Laat je goed informeren over de privacyregels. Je kunt hiervoor contact opnemen met Chantal Grouls of Marleen Koeslag.