• Home |
  • Kennis |
  • Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen treedt op 1 juli aanstaande in werking!

Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen treedt op 1 juli aanstaande in werking!

actualiseringsplicht

In onze blog van 13 april 2018 kondigden wij aan dat het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen door de Eerste Kamer op 17 april 2018 als hamerstuk zou worden afgedaan. Wij constateerden dat de inwerkingtreding van deze wet nog onduidelijk was en dat dit bij (nader) Koninklijk Besluit zou worden bekendgemaakt.

Inmiddels is duidelijk dat de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen met ingang van 1 juli aanstaande in werking treedt. Dit is bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2018 dat vandaag in het Staatsblad (Stb. 2018, 203) is verschenen.

Gevolgen voor de praktijk

Zoals wij in onze eerdere blog aangaven, heeft de afschaffing van de actualiseringsplicht twee voordelen voor gemeenten:

  1. de legessanctie van artikel 3.1 lid 4 van de Wro vervalt met ingang van 1 juli aanstaande;
  2. de bedoeling is dat gemeenten meer ruimte krijgen om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De aandacht kan bijvoorbeeld gericht worden op het via de Crisis- en herstelwet experimenteren van het instrumentarium van de Omgevingswet.

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact op met Rachid Benhadi of Yasemin Demirci.