Model Thuiswerkprotocol

Thuiswerkprotocol

Een praktisch kader voor iedere werkgever

Medio maart 2020 kwam het kabinet met het dringende advies aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken

Het op grote schaal thuiswerken noopt tot het stellen van regels. Immers heeft een werkgever de verplichting om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek en zal hij daarmee dus ook achter de voordeur zijn invloed moeten kunnen uitoefenen. 

De regels en eisen kunnen worden opgenomen in een protocol. Behalve de basisregels voor het thuiswerken, kunnen in een protocol ook de (gedrags)regels ten aanzien van het thuiswerken worden opgenomen, zoals de regels bij video-vergaderen, de werktijden, de omgang met bedrijfsmiddelen en bedrijfsgegevens, et cetera.

Met dit thuiswerkprotocol kun je direct aan de slag

Met ons model thuiswerkprotocol bieden we een praktisch kader op basis waarvan iedere werkgever tot een voor zijn organisatie passende en hanteerbare set van afspraken kan komen.

Ontvang het ‘Thuiswerkprotocol’!