Ondermijning bij duurzaamheidsprojecten

ondermijning bij duurzaamheidsprojecten

Duurzaamheid is een actueel thema. Onder het mom van duurzaamheid ontstaan nieuwe producten en nieuwe markten. Het schept geen verwondering dat steeds meer partijen brood zien in de duurzaamheidssector. Ook nieuwe, tot nog toe, onbekende spelers.
De laatste tijd komt aan het licht dat duurzaamheidsprojecten in beeld zijn bij partijen met een dubieuze achtergrond.

In deze whitepaper besteden wij aandacht aan de mogelijkheid om als overheid via de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) te interveniëren, als het vermoeden bestaat dat duurzaamheidsprojecten in handen zijn van verkeerde partijen. Door toepassing te geven aan de Wet Bibob kan de overheid voorkomen dat ze onbewust en ongewild criminaliteit faciliteert als ze meewerkt aan duurzaamheidsprojecten.

Franc en Nathan geven antwoord op jouw vragen

Op welke wijzen kan de overheid bij een ‘verdacht’ duurzaamheidsproject de Wet Bibob inzetten? Hoe verloopt het Bibob-onderzoek dan? En welke beslissingen kan de overheid met de Wet Bibob nemen bij een duurzaamheidsproject?

Dat zijn de onderwerpen die in deze whitepaper aan de orde komen.

Ontvang de whitepaper ‘Ondermijning bij duurzaamheidsprojecten’!