• Home |
  • Kennis |
  • Tips en tricks bij de realisatie van integrale kindcentra

Tips en tricks bij de realisatie van integrale kindcentra

kindcentra

10 succesfactoren: Welke constructie past bij jouw situatie?

Het sluiten van overeenkomsten over onderwijsvoorzieningen is complex en vraagt om maatwerk. De gespecialiceerde advocaten van Hekkelman hebben in de afgelopen 10 jaar al tientallen opdrachtgevers (gemeenten en schoolbesturen) geadviseerd. Graag delen we in dit Whitepaper onze expertise en geven we praktische tips.

Het dedicated kennisteam van Hekkelman

Hekkelman heeft meerdere basisconstructies ontworpen voor het vormgeven van een integraal
kindcentra. Elke constructie heeft voor- en nadelen en de strategische keuze voor één ervan vergt
maatwerk. In deze whitepaper bespreken wij –Auke Klomp en Renske Burgers– de verschillende basisconstructies die wij in afzonderlijke schema’s hebben weergegeven.

Ontvang de whitepaper ‘Tips en Tricks bij de realisatie van integrale kindcentra’