• Home |
  • Kennis |
  • WHOA in de praktijk: ADO Den Haag start WHOA-traject

WHOA in de praktijk: ADO Den Haag start WHOA-traject

WHOA in de praktijk

Met de kop “WHOA-procedure betekent nieuwe start voor ADO Den Haag” heeft betaald voetbalclub ADO Den Haag op haar eigen website melding gemaakt van het starten van een WHOA-traject. ADO Den Haag heeft deze stap gezet, omdat zij voorziet dat zij niet aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen.

Geschil met aandeelhouder

De aanvraag van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is het gevolg van een al langer lopend geschil met de Chinese meerderheidsaandeelhouder van ADO Den Haag, United Vansen. Vorige week veroordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag United Vansen tot betaling van een bedrag van € 2 miljoen aan ADO Den Haag in verband met een verstrekte garantie.

Blijkbaar weigert United Vansen nog altijd te betalen en ziet ADO Den Haag nu geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van de WHOA. Hiermee probeert ADO Den Haag haar schulden te saneren door het aanbieden van een akkoord aan haar schuldeisers.

Start van het WHOA-traject

Het WHOA-traject wordt gestart door het indienen van een startverklaring bij de rechtbank. Daarnaast heeft ADO Den Haag de rechtbank verzocht om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Een herstructureringsdeskundige heeft tot taak om een akkoord voor te bereiden en het traject van aanbieden en homologatie in gang te zetten. Deze herstructureringsdeskundige zal uiteindelijk ook het akkoord aan moeten bieden.

Anders dan bij een faillissement behoudt het bestuur de volledige beschikkingsbevoegdheid over de onderneming. Het bestuur van ADO Den Haag kan dus gedurende het aanbieden van het akkoord blijven functioneren als voor het starten van het WHOA-traject. Ook kan er gewoon gevoetbald worden.

Afkoelingsperiode

De WHOA beschikt over een gereedschapskist (in termen van de WHOA: tussentijdse voorzieningen) die de ondernemer helpen de slagingskans van het akkoord te vergroten. Een mogelijke voorziening is het aanvragen van een afkoelingsperiode. Schuldeisers kunnen zich gedurende deze periode van maximaal vier maanden niet verhalen op de goederen van de schuldenaar, tenzij de rechtbank daarvoor een machtiging verleent. ADO Den Haag heeft deze afkoelingsperiode aangevraagd, zodat de rechtbank zich nu over dit verzoek zal buigen.

Wijzigen van aandeelhoudersrechten

ADO Den Haag maakt er in het nieuwsbericht melding van dat de bestaande aandeelhouder, United Vansen, haar rechten kan verliezen bij een geslaagd WHOA-akkoord. Op welke rechten ADO Den Haag doelt, wordt niet duidelijk. In de memorie van toelichting bij de WHOA wordt de debt for equity swap als enige voorbeeld genoemd waarbij de rechten van aandeelhouders in het kader van de WHOA kunnen worden gewijzigd. Wellicht beoogt ADO Den Haag dan ook met het WHOA-akkoord te bereiken dat de schuld die zij aan United Vansen heeft, wordt omgezet in aandelen.

Waarschijnlijk zal deze extra uitgifte geen of weinig gevolgen hebben voor de andere aandeelhouders. Deze aandeelhouders (de Stichting Toekomst ADO en de Vereniging HFC ADO Den Haag) houden namelijk geen gewone aandelen, maar een prioriteitsaandeel en een bijzonder aandeel. Met deze bijzondere rechten bewaken de stichting en de vereniging de clubcultuur van ADO Den Haag. Als er extra aandelen worden uitgegeven, zal dit waarschijnlijk geen gevolgen hebben voor de bijzondere rechten die aan deze aandelen kleven.

Faillissement voorkomen

Als het WHOA-traject succesvol verloopt, dan wordt een faillissement van ADO Den Haag voorkomen. Een faillissement zou funest zijn voor betaald voetbal in Den Haag. Het licentiereglement van de KNVB bepaalt immers dat de licentie om betaald voetbal te mogen spelen, vervalt bij het faillissement van de licentiehouder. Bij een faillissement zou er dan ook een einde komen aan betaald voetbal in Den Haag. De komende maanden zal duidelijk worden of ADO Den Haag erin slaagt om een faillissement te voorkomen.

Blogreeks ‘WHOA’

De Wet homologatie onderhands akkoord maakt het makkelijker om een onderhands akkoord te bewerkstelligen. De WHOA kan hiermee een surseance van betaling of het faillissement voorkomen van ondernemingen die een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten hebben, of een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming faciliteren.

In deze blogreeks gaan wij uitgebreid in op de WHOA. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Vragen?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Christiaan Donners of een van onze andere experts op het gebied van faillissementen en herstructurering. Wil je deze blogs automatisch in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief Ondernemerszaken om op de hoogte gehouden te worden.

Samenwerking Hekkelman en Watsonlaw

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman advocaten en notarissen en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.