WHOA: klassenindeling

WHOA klassenindeling

Een schuldenaar die een WHOA-traject wil starten kan een akkoord aanbieden aan zijn schuldeisers. De schuldenaar zal (indien hun posities verschillend zijn) de schuldeisers in verschillende klassen moeten gaan indelen. Er wordt namelijk per klasse over het akkoord gestemd.

Hoe komt deze klassenindeling tot stand?

Belang van de klassenindeling

De gedachte achter de klassenindeling is dat niet alle schuldeisers en aandeelhouders dezelfde posities en belangen hebben en hierdoor verschillend kunnen oordelen over een akkoord. Dat is de reden dat er per klasse over het akkoord wordt gestemd.

Aandeelhouders hebben andere rechten dan schuldeisers. Schuldeisers onderling kunnen ook verschillende rechten hebben. Zo hebben schuldeisers met pand- of hypotheekrecht voorrang bij verhaal op het vermogen van de schuldenaar. Ook kan sprake zijn van schuldeisers met een retentierecht of schuldeisers die bepaalde preferenties hebben die volgen uit de wet.

Het is aan de schuldenaar om te bepalen in welke klasse hij een groep van schuldeisers wil indelen. De posities van de schuldeisers in een klasse dienen niet te zeer van elkaar te verschillen. Het kan onredelijk zijn dat tegenstemmers in deze klasse worden gebonden door voorstemmers die een geheel andere positie innemen.

De klassenindeling helpt bij de beoordeling of het akkoord voor de betrokken schuldeisers en aandeelhouders redelijk is. Binnen iedere klasse wordt bekeken of er voldoende draagvlak is voor het akkoord.

Uitzondering: één schuldeiser in twee klassen

Het kan voorkomen dat één schuldeiser in twee verschillende klassen wordt ingedeeld. Indien de vordering is gedekt door hypotheek- of pandrecht, maar de zekerheid is onvoldoende om de gehele vordering van de schuldeiser te voldoen, komt de schuldeiser voor het ongedekte gedeelte in de klasse van de concurrente schuldeisers. Deze schuldeiser zal dan in beide klassen de stem moeten uitbrengen.

Onjuiste klassenindeling

Indien schuldeisers van mening zijn dat zij niet in de juiste klasse zijn ingedeeld, kunnen zij protesteren bij de schuldenaar. Om het proces niet te traineren kunnen schuldeisers hierover geen rechtelijk oordeel verzoeken.

Indien de schuldenaar en schuldeisers het niet eens worden over de klassenindeling kan de schuldenaar voorafgaand aan die stemming de klassenindeling voorleggen aan de rechtbank. De schuldeisers kunnen hun zienswijze hierover bij de rechtbank indienen. Vervolgens zal de rechtbank oordelen over de indeling.

Als de schuldenaar niet bereid is om de klassenindeling aan de rechtbank voor te leggen, dan kunnen de schuldeisers de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De herstructureringsdeskundige kan de redelijkheid van het aangeboden akkoord onderzoeken of zelf een gewijzigd akkoord voorbereiden.

Aanbieden akkoord

De schuldenaar kan zelf beslissen of hij het akkoord wenst aan te bieden aan alle schuldeisers of alleen aan bepaalde groepen van schuldeisers. Het akkoord hoeft dan enkel te worden voorgelegd aan de groep die het betreft. De andere schuldeisers zijn dan niet gebonden aan een eventueel aangenomen akkoord.

Blogreeks ‘WHOA’

De Wet homologatie onderhands akkoord maakt het makkelijker om een onderhands akkoord te bewerkstelligen. De WHOA kan hiermee een surseance van betaling of het faillissement voorkomen van ondernemingen die een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten hebben, of een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming faciliteren.

In deze blogreeks gaan wij uitgebreid in op de WHOA. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Vragen?

De klassenindeling van schuldeisers onder de WHOA kan tot nadere vragen aanleiding geven. Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op met Anne-Marie Weersink of een van onze andere experts op het gebied van faillissementen en herstructurering. Wil je deze blogs automatisch in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief Ondernemerszaken om op de hoogte gehouden te worden.

Samenwerking Hekkelman en Watsonlaw

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman advocaten en notarissen en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.